V Česku v roce 2015 pobývalo 464,7 tisíce cizinců. Jejich počet od roku 2011 roste

Celkový počet cizinců u nás rostl hlavně díky občanům z unijních států. V roce 2015 v ČR pracovalo 407 tisíc cizinců, což je nejvíc v historii České republiky. Tři čtvrtiny cizinců, kteří byli v roce 2015 v Česku zaměstnáni, pocházely ze zemí EU. Zaměstnaných občanů cizí státní příslušnosti bylo v Česku celkem 323 tisíc, živnostníků 84 tisíc. Nejvyšší zastoupení mezi cizinci žijícími v Česku měli Ukrajinci (105,6 tisíce v roce 2015). Počet Slováků se zvýšil na 101,6 tisíce. Třetím nejhojněji zastoupeným státem byl Vietnam (56,9 tisíce). Údaje zveřejnil Český statistický úřad.