V roce 2015 bylo v ČR více než 41 tisíc lékařů a téměř 80 tisíc sester. Fyzioterapeutů bylo 7,7 tis.

Podle publikace ÚZIS “Zdravotnictví ČR: Personální kapacity 2015” bylo v České republice v roce 2015 v přepočtu na celé úvazky celkem 41 290 lékařů a dvojnásobek (82 688) všeobecných sester a porodních asistentek, z toho bylo 78 815 sester (např. fyzioterapeutů bylo 7 703, ergoterapeutů 442, nutričních terapeutů 699, sociálních pracovníků 1 994, zdravotně sociálních pracovníků 487 a arteterapeutů 10). Zubních lékařů bylo 7 577 a farmaceutů 6 521. Celkem ve zdravotnictví pracovalo téměř 212 tisíc zdravotníků. Více informací.

 

Zdroj: ÚZIS

 

(foto: freeimages.com)