V roce 2016 bylo v Česku 567 stoletých a starších lidí

Z údajů ČSSZ vyplývá, že v prosinci 2016 pobíralo důchod 491 žen a 76 mužů, kterým bylo k 31. 12. 2016 sto a více let. Nejvíce jich žilo v Praze (103), dále v Jihomoravském kraji (87) a Středočeském kraji (53). V Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina ČSSZ evidovala dvě ženy ve věku 108 let. Před dvěma lety, v prosinci 2014, přitom evidovala 2 osoby ve věku 109 let. Od začátku roku 2011 do konce roku 2014 počet stoletých a starších důchodců průběžně rostl. V uvedeném období se jejich počet zvýšil o téměř 150 osob (z 559 na 707). Ke konci roku 2015 ČSSZ evidovala 604 stoletých a starších osob, z toho 87 % tvořily ženy (526 žen). Mezi roky 2014 a 2015 se meziročně počet stoletých a starších osob snížil o více než sto osob, ze 707 (607 žen) ke konci roku 2014 na 604 osob evidovaných na konci roku 2015. Pokles pokračoval i v roce 2016, kdy pokles stoletých a starších lidí v ČR poklesl o 37 osob. V Česku se zatím dosud zřejmě dosud žádný člověk nedožil věku 110 let – tak zvaní „superstoletí“ (viz supercentenarian). Za dosud nejdéle žijícího člověka je považována Jeanne Calment z Francie.

 

Počet stoletých a starších důchodců v letech 2010 až 2016

Stav k  prosinci Muži Ženy Celkem
2010 78 443 521
2011 82 477 559
2012 94 574 668
2013 109 565 674
2014 100 607 707
2015 78 526 604
2016 76 491 567

Zdroj: ČSSZ