Vlámská vláda zveřejnila novou strategii pro demenci

Vlámská vláda zveřejnila 8. července novou strategii pro problematiku demence. K dispozici je ve vlámštině (stáhnout), v angličtině bude k dispozici na konci července. Strategie se zaměřuje na prevenci, péči a podporu a zlepšení vnímání lidí s demencí ve společnosti. Aktualizovaná strategie navazuje na první strategii pro období 2010-2014. “Lidská důstojnost a kvalita života lidí s demencí a jejich blízkých jsou hlavní priority,” řekl vlámský ministr pro sociální politiku, zdraví a rodiny Jo Vandeurzen. Více informací lze nalézt na stránkách vlámského Expertního centra pro péči o lidi s demencí – viz dementie.be.

 

Zdroj: alzheimer-europe.org

 

(foto: wikimedia commons)