Centrum pro výzkum veřejného mínění hledá tazatele pro výzkum cizinců žijících v Praze

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR (CVVM) nabízí spolupráci ve formě hledání respondentů pro speciální výzkum cizinců. Zadavatelem je Magistrát hlavního města Prahy a výzkum je zaměřený na to, jak se v Praze žije cizincům pocházejících z třetích zemí (mimo EU), především lidem pocházejícím z Ruska, Ukrajiny, Vietnamu a z některých států bývalého Sovětského svazu.

 

Co bude Vaším úkolem?

Vaším hlavním úkolem je najít cizince podle zadaných kvót (pohlaví, věk, místo bydliště), kteří by měli zájem se výzkumu zúčastnit, a vyplnit s nimi dotazník. Většinu dotazníku vyplňují sami respondenti, ovšem Vy byste jim měli být k dispozici pro případné dotazy.

 

Jaká bude Vaše odměna?

Za jeden vyplněný dotazník získáte odměnu 250,- Kč hrubého a k tomu 500,- Kč hrubého jako bonus, pokud odevzdáte 10 vyplněných dotazníků.


V případě zájmu, a více informací, získáte
na  telefonním čísle 210 310 591
nebo na e-mailu lucie.firerova@soc.cas.cz.


Odkaz na inzerát na stránkách Sociologického ústavu

 

Zdroj: migraceonline.cz