Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody – Kriminologická analýza

V edici Institutu pro kriminologii a sociální prevenci vydal kolektiv autorů vedený dr. Marešovou publikaci „Analýza změn struktury, trendů a charakteristik vývoje vězeňské populace“, shrnující poznatky z výzkumného úkolu probíhajícího v letech 2012-2015. S přihlédnutím na sankční politiku prováděnou v ČR po roce 1990 jsou v ní analyzovány a popisovány příčiny současného vysokého počtu vězněných osob, změny v trendech vývoje vězeňské populace a zveřejněny poznatky o výkonu trestu odnětí svobody v českých věznicích. Na základě provedené analýzy tato studie představuje konkrétní návrh na omezení počtu vězněných osob v budoucnosti. (31.1.2017)

Marešová,A. a kol.: Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody – kriminologická analýza. ISBN 978-80-7338-157-8

Zdroj: Institut pro kriminologii a sociální prevenci

 

(foto: freeimages.com)