Východoevropská síť pro sociální politiku: Překonávání bariér mezi výzkumem a praxí

Evropské centrum pro sociální politiku a výzkum (European Centre for Social Welfare Policy and Research) vydalo sborník příspěvků s názvem “Překonávání bariér: výměna znalostí v oblasti sociální politiky a výzkumu – inovativní přístupy v politice zaměstnanosti, zdravotní a dlouhodobé péči ve východní Evropě” (Bridge Building: Knowledge Exchange in Social Welfare Policy and Research -Innovative Approaches in Labour Market Policy and Health and Long-Term Care in Eastern Europe). Příspěvky byly zpracovány v rámci zahájení projektu”Budování mostů v sociální politice ve východní Evropě”, které se konalo 19. září 2016 ve Vídni.

Sborník poskytuje základní podklad pro další diskusi a ideálně pro vzájemné učení mezi širší skupinou evropských zemí. Příspěvky obsahují poznatky a pohled odborníků z východoevropského regionu na inovativní přístupy v sociální politice v jejich zemích. Publikace obsahuje celkem 8 příspěvků: čtyři o analýze dobré praxe v politice trhu práce a čtyři o oblasti zdravotní a dlouhodobé péče.

“Východoevropská síť pro sociální politiku” (Eastern European Social Policy Network – EESPN) je iniciativou Evropského centra pro sociální politiku a výzkum ve Vídni. Zahrnuje výzkumné pracovníky, policy konzultanty a zástupce veřejných institucí působících v oblasti sociální politiky s různorodým profesním, geografickým a akademickým zázemím a zájmy, které spojuje společná vize efektivnějších a spravedlivějších sociálních politik v zemích EU, v zemích Východního partnerství a (potenciálních) kandidátských zemích.

Síť nyní spustila také své webové stránky.

 

Zdroj: Evropské centrum pro sociální politiku a výzkum