Soutěž pro inovativní projekty zaměřené na boj s bezdomovectvím

Dovolujeme si Vás upozornit na soutěž s názvem FEANTSA Ending Homelessness Awards 2017 vyhlášenou organizací FEANTSA (Evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci), do které je možné přihlásit inovativní projekty zaměřené na boj s bezdomovectvím.

Cílem je ocenit příklady dobré praxe a inspirovat řídicí orgány k podpoře podobných projektů v budoucnosti. Oceněny budou tři inovativní a udržitelné projekty, které jsou zaměřeny na boj s bezdomovectvím a jsou financované z Evropského sociálního fondu.

  • Do soutěže mohou být přihlášeny projekty realizované od roku 2010.
  • Podávání přihlášek je možné do 30. 6. 2017.
  • Slavnostní vyhlášení proběhne 10. 10. 2017 v Bruselu.

Veškeré informace naleznete na stránkách organizace FEANTSA (v anglickém jazyce).

 

Zdroj: ESF ČR