Kraje: Nemocnice nedostanou včas prostředky na navýšení mezd pro zdravotní sestry

barevné peníze (forinty, eura atd.)Vláda na konci května rozhodla, že od 1. července budou navýšeny mzdy zdravotním sestrám pracujícím ve směnném provozu bez odborného dohledu o 2 000 korun. Kraje vyvinuly maximální součinnost a rovněž předložily ministerstvu zdravotnictví návrh na přerozdělení prostředků, který zaručoval, že nemocnice pro zdravotní sestry slíbené peníze včas obdrží. Ministerstvo zdravotnictví tento návrh minulý týden zcela zamítlo.

Nařízení vlády o navýšení mezd zdravotnického personálu bylo schváleno vládou 31. května a krajům doručeno v polovině června, navíc bez jakéhokoliv návodu, jak celý proces uskutečnit. „Velké zklamání pro mě a zásadní problém pro kraje je v tom, že ministerstvo zdravotnictví zcela vědomě nechce naplnit usnesení vlády. Vláda rozhodla o tom, že finanční prostředky pracovníkům ve zdravotnictví pošle, ministerstvo zdravotnictví se ale tohoto rozhodnutí zřeklo, věc předalo na kraje a tím významně o několik měsíců prodloužilo celý proces. Kraje proto sestavily návrh, jak jednoduše a zákonně prostředky přerozdělit. O tom také informovaly ministerstvo. To však navrhovaný postup v plném rozsahu odmítlo,“ řekl předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro zdravotnictví a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

„V současné době kraje dělají maximum pro to, aby finanční prostředky do nemocnic co nejdříve dostaly, nicméně musíme postupovat v souladu s platnými právními předpisy. Tím, že náš návrh zjednodušující a zkracující vyplácení prostředků ministerstvo zdravotnictví zamítlo, musí nyní jednotlivá krajská zastupitelstva schválit a vyhlásit programy, které je třeba zveřejnit 30 dní na úřední desce. Poté následuje vyhodnocení a předložení jednotlivých žádostí znovu do zastupitelstva ke schválení, což bohužel prodlužuje proces minimálně o dva měsíce,“ uvedla předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

Kraje zároveň kritizují, že vláda rozhodla o navýšení mezd pouze pro část zaměstnanců a upozorňují, že tak, jak bylo navýšení nastaveno, může mít závažný dopad na počty zdravotních sester a ostatního zdravotnického personálu, který rovněž žádné peníze neobdrží. „Zásadní je, že po rozhodnutí vlády její jednotliví členové informovali, že bude střednímu personálu v nemocnicích zvýšena mzda o 2 000 korun. Zvýšení platů se přitom podle vládního nařízení bude týkat pouze přibližně 40 procent pracovníků. Bohužel byl vytvořen dojem, že zmíněné 2 000 obdrží veškerý střední personál,” komentoval situaci hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Kraje navýšení mezd dlouhodobě podporují. Krajům se podařilo zařadit jej jako třetí programový bod na jednání celostátní tripartity, kde bylo vyjednáno navýšení mezd a platů pracovníků v sociálních službách o 23 procent. Hejtmani požadovali navýšení pro všechny zdravotní sestry bez rozdílu, zda pracují bez či s odborným dohledem, a rovněž požadovali peníze také pro ostatní zdravotnický personál. V tom jim vládou nebylo vyhoveno. Zároveň kraje dlouhodobě apelují na vládu, aby nařízení, která zasahují do krajských rozpočtů, schvalovala vždy s platností od 1. ledna, aby s tím mohly počítat při sestavování svých rozpočtů.

 

Zdroj: Asociace krajů České republiky (AKČR)