Ministryně Němcová: prioritním úkolem ČSSZ je vyřešit situaci v lékařské posudkové službě

Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová se v úterý 13. února zúčastnila porady vedení České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Hovořila o nutnosti ihned začít řešit situaci v lékařské posudkové službě, a to jak po stránce koncepční, tak především snižováním nárůstu počtu posudků, u kterých uplynula zákonná lhůta.

„S vedením ČSSZ jsme diskutovali o opatřeních, která je nezbytné přijmout pro to, aby se co nejdříve zvrátil kritický stav v lékařské posudkové službě. Některá z nich jsou realizovatelná téměř okamžitě a ty má s podporou MPSV v rukou vedení ČSSZ. Jiná vyžadují širší projednání, aby pro ně platila všeobecná shoda. Například využití synergie společných procesů s rezortem zdravotnictví,“ uvedla ministryně Němcová a vyjádřila své přesvědčení, že je třeba posílit autonomii ČSSZ, což pomůže i její stabilizaci.

Dále porada vedení ČSSZ za přítomnosti ministryně Němcové, jejího náměstka Olega Blaško a poradce ministryně prof. Viléma Kahouna schválila Informační koncepci ČSSZ, která je strategickým dokumentem pro rozvoj integrovaného informačního systému ČSSZ.

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí