Mladí lidé do 30 let mají možnost cestovat a pracovat v Austrálii

Dne 1. března 2018 bude zahájen Pilotní program práce a dovolené pro mládež v Austrálii. Na jeho zahájení se dohodli čeští a australští diplomaté v říjnu 2017. Program umožní mladým lidem z ČR a Austrálie cestovat a legálně pracovat v zemi po dobu nepřesahující 12 měsíců. Do programu se mohou zapojit čeští občané ve věku 18 až 30 let a Australané ve věku 18 až 26 let. Roční kvóta pro počet účastníků pilotního programu byla stanovena na 500 osob z každé země.

České diplomacii se podařilo po téměř 10 letech dotáhnout do úspěšného konce jednání s australskou stranou o programu pracovní dovolené pro mladé obou zemí. Jedná se o výjimečný program umožňující mladým lidem poznávat cizí země a odlišné kultury. Obdobný program má Česko uzavřeno například s Novým Zélandem. O jeho úspěchu svědčí velký zájem mladých Češek a Čechů, který překračuje stanovené kvóty.

Pilotní program bude fungovat po dobu 2 let. ČR a Austrálie poté na základě vyhodnocení jeho fungování rozhodnou, zda a za jakých podmínek bude tento model pracovní dovolené pokračovat. Pilotní program bude v obou státech probíhat plně podle příslušných vnitrostátních právních předpisů.

Přihlášky do programu pracovní dovolené v Austrálii lze podávat na Velvyslanectví Australského společenství se sídlem v Berlíně od 1. března 2018. Čeští zájemci musí splnit mimo jiné následující podmínky: věkový limit 18 až 30 let, občanství ČR, účel pobytu v Austrálii je dovolená s možností příležitostného zaměstnání za účelem zajištění doplňkového financování cesty, doložení dostatečných finančních prostředků k úhradě životních nákladů v průběhu prvních tří měsíců pobytu v Austrálii, doklad o zdravotním pojištění dle požadavků Austrálie, předpokládá se znalost angličtiny.
 
Podrobné informace k programu pracovní dovolené v Austrálii

 

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí