Ministerstvo vnitra uvolní dalších 75 milionů na řešení migrace

V rámci programu „Pomoc na místě“ pošle Ministerstvo vnitra dalších 75 milionů korun na pomoc syrským uprchlíkům a zemím pod silným migračním tlakem. Záměr ministerstva spolu s prioritami na rok 2018 schválila 27. března 2018 vláda. Prioritními oblastmi pomoci nadále zůstávají region Blízkého východu, Balkánu a širšího Sahelu. Celkový rozpočet programu „Pomoc na místě“ na rok 2018 je 150 milionů korun. Pomoc jde buď přímo, nebo prostřednictvím vlád států EU či mezinárodních organizací. Nyní ministerstvo uvolní prvních 75 milionů korun. Z toho je 40 milionů určených na pomoc syrským uprchlíkům v Jordánsku, dalších 10 milionů půjde na pomoc syrským uprchlíkům na Blízkém východě a 25 milionů pošle ČR do Makedonie na posílení místního azylového řízení a ochranu státních hranic. Pomoc je namířená do zdrojových a tranzitních zemí migrace s cílem pomáhat přímo v místě problému. Zvýšení schopnosti těchto států uprchlíky integrovat snižuje důvody pro jejich další pohyb směrem do EU. „I přesto, že na základě přijatých opatření Evropské unie a členských států došlo k uklidnění situace a snížení migračního tlaku do EU, není možné usnout na vavřínech a považovat otázku migrace za vyřešenou,“ uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar. Peníze podle něj putují do míst, kde je situace nadále komplikovaná například v důsledku válečného konfliktu. Prioritními oblastmi zůstávají region Blízkého východu, Balkánu a region širšího Sahelu a severní Afriky. Všechny priority vycházejí ze současné migrační a humanitární situace v blízkém okolí Evropské unie a úzce souvisejí s migračními tlaky na EU a ČR.

 

Zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky