První číslo časopisu Demografie v roce 2018

Vyšlo nové číslo časopisu Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje (č. 1/2018). V elektronické verzi byl časopis zveřejněn 16. března 2018. Revue Demografie vstupuje tímto číslem do svého 60. ročníku. Časopis byl v minulém roce zahrnut do citační databáze Emerging Sources Citation Index v rámci Web of Science. V uvedeném čísle naleznete například články “Sociálně vyloučené lokality z pohledu sociodemografických ukazatelů”, “Nová projekce vývoje počtu příjemců příspěvku na péči v ČR do roku 2030”  nebo recenzi publikace “Sociální integrace cizinců“. Celý obsah časopisu je volně ke stažení na stránkách časopisu (Český statistický úřad). 

Při příležitosti 100 let od vzniku Československa bude tématem konference České demografické společnosti „Demografie v Česku a na Slovensku v průběhu (čtvrt)století“. Konference se uskuteční ve dnech 23. až 25. května v Brně na Mendelově univerzitě. Autoři budou mít možnost publikovat své konferenční příspěvky v anglickém (4/2018) nebo českém jazyce (1/2019).

Rok 2018 bude také ve znamení intenzivních příprav na blížící se Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. O průběhu příprav bude časopis Demografie informovat na svých stránkách. Na konci roku 2018 bude Český statistický úřad vydávat demografickou prognózu České republiky a v návaznosti na novou legislativu bude poprvé dodávat poklady Ministerstvu práce a sociálních věcí pro případnou revizi důchodového systému. Příspěvky k těmto tématům se na stránkách časopisu Demografie objeví zřejmě až v roce 2019.

Celou demografickou a geografickou komunitu zasáhlo úmrtí dlouholetého člena a předsedy redakční rady Pavla Čtrnácta (Tři vzpomínky na Pavla Čtrnácta naleznete v čísle 3/2017). Jako noví členové redakční rady byli jmenováni Roman Kurkin (ČSÚ, předseda), Martin Zelený (ČSÚ, VŠE), Michala Lustigová (PřF UK, SZÚ), Markéta Pechholdová (VŠE) a Branislav Šprocha (INFOSTAT SK). 

 

Obsah

ČLÁNKY

Roman Kurkin
Úvodník

Magdaléna Baštecká – Roman Kurkin
Odhad obvykle bydlícího obyvatelstva České republiky v intercensálním období – 1. část

Laco Toušek – Václav Walach – Petr Kupka – Ondřej Plachý – Kateřina Tvrdá – Ľubomír Lupták – Alica Brendzová
Sociálně vyloučené lokality z pohledu sociodemografických ukazatelů

Zhaniya Karmenova
The Marital and Fertility Behaviour of Young Women in the Urban Areas of the East Kazakhstan Region

Ladislav Průša
Nová projekce vývoje počtu příjemců příspěvku na péči v ČR do roku 2030

SČÍTÁNÍ LIDU

Štěpán Moravec
Dvoustranné pracovní jednání ČSÚ a ŠÚSR k přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

RECENZE

Eva Jánská
Sociální integrace cizinců

ZPRÁVY

  • Z České demografické společnosti
  • Medailonek k životnímu jubileu Jitky Langhamrové
  • Reprodukce lidského kapitálu – RELIK 2017
  • Zemřel Ing. Milan Kučera
  • Mladí demografové z celého světa již podeváté na Albertově
  • Zuzana Finková pětasedmdesátnicí

PŘEHLEDY

Jiřina Růžková
160 let od konání přechodového sčítání lidu na území České republiky (1857)

BIBLIOGRAFIE

 

Celý časopis ke stažení (5,3 MB)

 

 

Zdroj: Český statistický úřad