Zjednodušení evropských dotací je klíčové, shodli se odborníci na fondy EU

Ministerstvo pro místní rozvoj v pondělí 26. března uspořádalo již podruhé Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020, který navázal na obdobné setkání z července minulého roku. Více než 120 odborníků na evropské fondy diskutovalo v konferenčních prostorách Akademie veřejného investování na téma nastavení příštího programového období. Ostatním zájemcům byl k dispozici videopřenos.

„Projekty podpořené z evropských fondů významně přispívají k rozvoji všech regionů České republiky. Téměř 40 % všech kapitálových veřejných investic je financováno z fondů EU. Díky fondům máme až o tři procenta nižší nezaměstnanost a obecně růst ekonomiky je jimi významně podpořen. I proto je vyjednávání o novém programovém období v plném proudu – jednou z našich klíčových priorit, kterou na evropské úrovni prosazujeme, je i zjednodušení a větší flexibilita čerpání. Tyto dva aspekty považujeme za důležité pro to, aby podpora byla efektivní a mohla být cílena na oblasti, kde je nejvíce potřeba. Důležité je také usnadnit život příjemcům a nastavit jasná a hlavně jednotná pravidla, aby se snížila administrativní zátěž. To pomůže všem – jak příjemcům, tak implementační struktuře včetně těch, kdo se podílejí na kontrole využití evropských prostředků. Jsem ráda, že to odborná veřejnost, s kterou jsme na toto téma dnes diskutovali, vidí stejně,“ podotkla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, která na setkání pronesla úvodní slovo a seznámila posluchače se současným stavem vyjednávání.

„Financování z fondů má být podporou a ne další administrativní zátěží,“ zdůraznila ve svém příspěvku Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů. „Často také slýcháme od příjemců kritiku velkého počtu kontrol a auditů. Podnikatel chce uvést na trh nový produkt, hledá pomoc s financováním a pak na něj čeká množství kontrol a v tom nejhorším případně i snížení dotace. Do budoucího období proto budeme prosazovat, aby financování z fondů nebylo spojeno s nadměrným počtem kontrol a auditů. Primární je to, aby se na sebe jednotlivé kontrolní orgány mohly spolehnout a nedocházelo ke zbytečným překryvům,“ dodala Letáčková.

Mimo informací o vývoji jednání na evropské úrovni a debaty o zjednodušení bylo na programu i tematické zaměření politiky soudržnosti v příštím období a její územní dimenze. Kulatého stolu se zúčastnili zástupci z řad státní správy, krajů měst a obcí, zástupci odborových, zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a členové akademické i expertní obce. Jako další panelisté se akce mezi jinými zúčastnili náměstek pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád, profesor Univerzity Karlovy a ředitel EEIP Michal Mejstřík nebo předseda Technologické agentury ČR Petr Očko.

 

Zdroj: DotaceEU.cz