Města a obce podporující bydlení přátelské seniorům

Globální síť měst a obcí přátelských seniorům Světové zdravotnické organizace (WHO Global Network for Age-Friendly Cities and Communities) ve spolupráci s organizací “Grantmakers In Aging” (GIA) vyhlásili soutěž “Innovation@Home” pro města a obce zaměřenou na podporu bydlení přátelského seniorům. Města a obce mohou v rámci soutěže předkládat příklady projektů nebo dobré praxe, které mohou být inspirativní i pro další města a státy a které přispívají k bydlení přátelskému v každém věku a všem generacím (“age-friendly housing”). Příklady dobré praxe mají ukázat, jaké kroky a opatření lze v této oblasti podniknout.

Organizátoři soutěže Innovation@Home mají zájem o příklady dobré praxe měst a obcí v oblasti bydlení, které podporuje zdravé a aktivní stárnutí. Města a obce mohou své inovativní aktivity na podporu bydlení přátelského všem generacím přihlásit a vkládat prostřednictvím online formuláře do 4. dubna 2018.

Odborná porota bude příklady dobré praxe posuzovat z hlediska relevance, přenositelnosti a dopadu aktivit. První tři nejlepší města a příklady budou oceněny. Vítězové získají možnost bezplatné cesty a účasti na mezinárodním odborném setkání o “stárnutí doma”, které se bude konat v říjnu 2018 v Quebecu v Kanadě, kde vítězové obdrží ocenění. Vítězné příklady budou rovněž propagovány prostřednictvím sítí a publikací GIA – “Grantmakers In Aging” a WHO.

Věku přátelské bydlení umožňuje lidem v každém věku uspokojovat své potřeby, učit se, růst, zůstat mobilními, navazovat a udržovat mezilidské vztahy a přispívat své rodině, okolí a komunitě.

Zúčastněné obce pomohou zvýšit rozmanitost dobré praxe v oblasti seniorům přátelského bydlení a umístěných v databázi Světové zdravotnické organizace.

Příklady dobré praxe v oblasti bydlení se mohou týkat například:

 • zlepšení přístupu k různým možnostem bydlení, které umožňuje bezpečný a kvalitní život,
 • úpravy bydlení nebo poskytování podpůrných technologií zabraňujícím pádům a zraněním nebo vedoucích ke kompenzaci zhoršeného fyzického nebo duševního zdraví a kapacity,
 • pomoc starším lidem, zejména s nízkými příjmy, s úhradou nákladů na bydlení a další základní potřeby, jako jsou stravování a topení,
 • usnadnění přístupu k dopravě, nakupování, zdravotní péči a službám dlouhodobé péče.

Věkově přátelská praxe posiluje schopnosti starších spoluobčanů:

 • uspokojovat své základní potřeby;
 • učit se, růst a přijímá vlastní rozhodnutí;
 • zůstat mobilními;
 • budovat se a udržovat vztahy; a
 • přispívat své komunitě.

Věku a seniorům přátelská praxe přitom současně:

 • respektuje rozdíly lidí v jejich kapacitě a zdrojích;
 • flexibilně předvídá a reaguje na potřeby a preference spojené se stárnutím;
 • respektuje rozhodnutí starších lidí a volbu vlastního životního stylu;
 • snižuje nespravedlivé nerovnosti mezi staršími lidmi a ve společnosti obecně;
 • chrání ty, kteří jsou nejzranitelnější a
 • podporuje začlenění a přínosy starších lidí do všech oblastí života.

“Age-friendly environments (such as in the home, community) foster healthy and active ageing by building and maintaining intrinsic capacity across the life course and enabling greater functional ability in someone with a given level of capacity” World report on ageing and health

 

Zdroj: Světová zdravotnická organizace