Opatrovník musí bránit zájmy opatrované osoby

Ombudsmanka šetřila případ ženy, která byla omezena na svéprávnosti. Její zájmy měl hájit opatrovník stanovený soudem. Žena vlastnila na půl rodinný dům spolu se svým bratrancem. Ten celou nemovitost pronajímal, aniž by to se ženou a opatrovníkem konzultoval. Opatrovník v této záležitosti účinně nehájil zájmy opatrované a nebyl pro ni schopný vymoci adekvátní podíl na pronájmu.

Žena byla omezena ve svéprávnosti úkonům v listopadu 2007. Opatrovník jí byl ustanoven až v červenci roku 2010. Po převzetí výkonu opatrovnictví se opatrovník dozvěděl o uzavření kupní smlouvy, kterou žena převedla svou polovinu nemovitosti na svého bratrance. V květnu 2011 podal opatrovník návrh na prohlášení neplatnosti této smlouvy. U soudu uspěl a žena se tak opět stala spolumajitelkou svého domu.

Dům mezitím pronajímal druhý spolumajitel různým nájemcům včetně obchodní společnosti, ve které měl sám podíl. Žena z tohoto pronájmu neměla žádný užitek. V rozmezí více než dvou a půl let oslovil opatrovník spoluvlastníka nemovitosti pouze dvěma písemnými výzvami, jež žádaly doložení nájemních smluv.

Opatrovník se spokojil s tím, že mu spolumajitel zaslal celkovou částku za pronájem – bez doložení nájemních smluv nebo podrobného vyúčtování. Opatrovník současně zanedbal povinnost informovat o problematické situaci příslušný opatrovnický soud v každoročním vyúčtování správy jmění.

Ochránkyně shledala pochybení v tom, že opatrovník pečlivě nechránil zájmy opatrované. Zejména se nepřičinil o to, aby došlo k uzavření nájemní smlouvy za zákonných podmínek a ke sjednání výše nájemného za účasti opatrované. Opatrovník dostatečně aktivně neusiloval o vymožení doplatku na nájemném. Nepostupoval v souladu se svou vysvětlovací povinností, kdy opatrované nevysvětlil, že jako spolumajitelka by měla mít z pronájmu nemovitosti užitek. Rozsudek o omezení svéprávnosti i znalecký posudek přitom upozorňovaly na to, že žena není sama schopna pochopit důsledky uzavírání smluv a tato skutečnost jí může uškodit.

Na základě šetření ombudsmanky opatrovník učinil všechny navržené kroky k nápravě. Po vydání závěrečného stanoviska došlo z podnětu opatrovníka ke schválení prodeje spoluvlastnického podílu na nemovitosti opatrované opatrovnickým soudem. Takové bylo také její přání.

 

Zdroj: Veřejná ochránkyně práv