Počet cizinců, kteří do ČR přicházejí za prací, roste

Podle Ministerstva vnitra je situace v oblasti migrace v současné době stabilní. Zvyšují se zejména počty cizinců, kteří do ČR přicházejí pracovat. Počty osob, které do Evropy přicházejí nelegálně, klesly na úroveň roku 2012, tedy na období před migrační krizí, uvádí ministerstvo ve čtvrtletní zprávě o vývoji v oblasti legální a nelegální migrace na území ČR. Ke konci května 2018 bylo na území ČR registrováno celkem 542 746 osob cizí státní příslušnosti, z toho 255 995 na základě oprávnění k přechodnému pobytu a 286 751 má v ČR trvalý pobyt.

Mezi cizinci pobývajícími legálně na území ČR převažují občané třetích zemí (316 074 osob, tj. 58,2 %) nad občany členských států EU, EHP a Švýcarska (226 672 osob, tj. 41,8 %).

U cizinců, kteří na území České republiky mají přechodný pobyt, převažuje účel pobytu zaměstnání (44 %), dále účel pobytu jiné/ostatní (18,4 %), sloučení rodiny (17,5 %), studium (9,3 %) a podnikání (7 %).

Top státní příslušnosti

Státní příslušnost

Počet

Ukrajina

122 563

Slovensko

114 137

Vietnam

60 594

Rusko

37 535

Německo

21 294

Polsko

20 963

Bulharsko

14 691

Rumunsko

13 552

USA

9 015

Mongolsko

8 532

Nejčastěji o azyl žádali občané Ukrajiny 

V období od 1. dubna do 30. června 2018 bylo v České republice evidováno celkem 383 žádostí o mezinárodní ochranu. Celkem bylo v roce 2018 (k 30. červnu) v České republice podáno 774 žádostí o mezinárodní ochranu.

Top žadatelé o mezinárodní ochranu

Státní příslušnost

Počet

Ukrajina

205

Gruzie

87

Rusko

46

Vietnam

43

Irák

41

Uzbekistán

40

Ázerbájdžán

39

Arménie

32

Turecko

29

Kuba

25

Nelegální migrace

Ve druhém čtvrtletí 2018 bylo podle Ředitelství služby cizinecké policie na území České republiky zadrženo celkem 1162 nelegálních migrantů (do začátku roku 2376). Z tohoto počtu bylo 65 osob zadrženo na vnější schengenské hranici, tj. na mezinárodních letištích a 1097 při nelegálním pobytu. Na nelegální migraci se podíleli státní příslušníci 83 států z toho nejvíce občané Ukrajiny (342), Moldavska (125), Ruska (85) a Vietnamu (78).

V uplynulém čtvrtletí bylo zaznamenáno 18 osob při nelegální tranzitní migraci. Celkem bylo v roce 2018 (k 30. 6.) zjištěno 124 případů tranzitní nelegální migrace. Mezi zjištěné jedince patřili nejčastěji občané Iráku (69), Nigérie (15), Sýrie (10), Iránu (7) a Ruska (3).

Nelegální migrace na hlavních migračních trasách za rok 2018 (1. 1. – 1. 7. 2018)

Východní středomořská trasa

Počet nově příchozích migrantů, kteří nelegálně přicestovali přes východní středomořskou migrační trasu (tzv. balkánskou), ve druhém čtvrtletí roku 2018 narůstal. Od počátku dubna do konce června přicestovalo po moři do Řecka o 63 % více osob, než tomu bylo v předchozím čtvrtletí. Přibývá rovněž osob, které se do Řecka pokoušejí dostat po zemi přes řecko-tureckou hranici.

V období od 1. 4. do 30. 6. přicestovalo do Řecka nelegálně celkem 8 560 migrantů. Celkem v roce 2018 takto přicestovalo do Řecka 13 742 migrantů, což ve srovnání s rokem 2017 představuje nárůst o 49 %.

V roce 2018 jsou podle statistik UNHCR dosud nejčastějšími zeměmi původu migrantů připlouvajících k řeckým egejským ostrovům Sýrie, Irák a Afghánistán.

Centrální středomořská trasa

Počty osob, které nelegálně přicestovaly do Itálie, vykazovaly ve druhém čtvrtletí roku 2018 setrvalý trend. Ve srovnání s prvními třemi měsíci roku 2018 však došlo k nárůstu, a to konkrétně o 63 %.

Od 1. 4. do 30. 6. přicestovalo přes Středozemní moře do Itálie nelegálně 10 275 migrantů. V roce 2018 se jednalo celkem o 16 571 osob, což představuje pokles o 80,5 % oproti stejnému období roku 2017.

Zatímco v minulém roce byla až v 97 % případů výchozím bodem migrantů Libye, v tomto roce je tomu tak jen u asi 68 % připluvších, následují příjezdy z Tuniska (přibližně 23 % osob) a Turecka (4 %). Převaděči stále častěji využívají Tunisko jako výchozí bod vyplutí migrantů mířících do Evropy namísto Libye, a to z důvodů zpřísnění kontrolních opatření ze strany hlídek na libyjském pobřeží.

Od začátku roku 2018 patřily k nejčastějším zemím původu migrantů připlouvajících do Itálie Tunisko, Eritrea, a Nigérie.

Západní středomořská trasa

Nelegální migrace přes západní středomořskou migrační trasu do Španělska má v roce 2018 a zejména v jeho druhém čtvrtletí výrazně vzestupnou tendenci.

Přes Středozemní moře přicestovalo nelegálně do Španělska od počátku tohoto roku již více než dvakrát tolik osob, než v první polovině roku 2017.

Ve druhém čtvrtletí roku 2018 přicestovalo přes Středozemní moře do Španělska celkem 11 163 migrantů, přičemž v roce 2018 se jednalo o celkem 14 532 osob. To představuje meziroční nárůst o téměř 140 %. Celkem v roce 2018 (k 30. červnu) dorazilo do Španělska (přes Středozemní moře, Atlantický oceán a španělské enklávy v Africe) 17 781 migrantů (z toho 14 532 po moři a 2 355 po souši).

Země prvního příjezdu migrantů 2012 – 2018

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 (k 1. 7.)

Řecko

37 200

24 800

41 038

856 723

173 450

29 718

13 742

Itálie

15 900

45 300

170 100

153 842

181 436

119 369

16 571

Španělsko

6 645

7 472

12 549

16 263

14 094

28 349

14 532

Celkem

59 745

77 572

223 687

1 026 828

368 980

177 436

44 845

Země prvního příjezdu migrantů ve II. čtvrtletí roku 2018

 

Duben

Květen

Červen

Celkem za II. 2018

Řecko

3 334

2 667

2 559

8 560

Itálie

3 171

3 963

3 141

10 275

Španělsko

1 031

3 028

7 104

11 163

Zrychlení přijímání pracovníků ze zahraničí

Dne 1. května došlo ke spuštění rozšířených migračních projektů, které v reakci na situaci na českém trhu práce a problémy českých zaměstnavatelů se získáváním pracovních sil schválila vláda na konci ledna 2018. Rozhodnutí vlády má za cíl mimo jiné zkrátit dobu zpracování žádostí o zaměstnaneckou kartu navýšením kapacit pro režim Ukrajina, rozšířit režim o Mongolsko a Filipíny a kapacitně zajistit speciální projekt pro ukrajinské pracovníky v zemědělství. Dne 22. června pak vláda schválila rozšíření migračního projektu o Srbsko, které tak doplní Filipíny a Mongolsko. Roční počet nově příchozích Srbů do ČR bude činit 2 000 osob. Žádosti do Režimu bude možné na zastupitelském úřadu v Bělehradu podávat od 1. září.

Dne 6. června schválila vláda na návrh Ministerstva vnitra novelu zákona o pobytu cizinců. Hlavním důvodem změny zákona je transpozice směrnice EU upravující podmínky pobytu cizinců za účelem vědeckého výzkumu nebo studia. Nad rámec implementace zavádí například povinnost cizince absolvovat integračně-adaptační kurz nebo zavedení mimořádných pracovních víz za účelem zaměstnávání.

 

Zdroj: Ministerstvo vnitra