Počet stoletých a starších od roku 2015 klesá. Dvěma ženám je 108 let

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) k červnu 2018 vyplácela důchod 457 sto a víceletým důchodcům, z toho bylo 399 žen a 58 mužů. Dvěma ženám bylo 108 let. Nejstarší obyvatelky České republiky žijí v Praze a v Jihomoravském kraji, obě se narodily v roce 1910. Dalším dvěma nejstarším ženám byly 107 let, 106letých bylo jedenáct. Počet stoletých a starších obyvatel v Česku klesá od roku 2015. Svého dosavadního maxima dosáhl počet stoletých a starších osob evidovaných důchodovou správou na konci roku 2014, kdy dosáhl počtu 707 osob. Od té doby jejich počet poklesl o 250 osob (viz graf níže). Současná hodnota je tak nižší než v roce 2011, kdy bylo v Česku 559 stoletých a starších důchodců.

 

Nejstaršímu muži je 105 let

Z osmnácti 105letých důchodců byl jeden muž. Ročník narození 1918 a tedy šanci dožít se letos sta let má celkem 203 seniorů, z toho 172 žen a 31 mužů (konkrétně v období od července do prosince 2018 může oslavit stovku 110 důchodců). Nejstarší muž je narozený v roce 1913 a žije v Jihomoravském kraji. Nejvíce 100 a 101letých důchodců žije Praze (29 stoletých a 26 stojednaletých), nejvíce 102letých má Jihomoravský kraj (13) – viz tabulka níže.

 

Tabulka: Počet sto a víceletých starobních důchodců podle krajů*) (údaje k červnu 2018)

Kraj

Muži

Ženy

Celkem

Hl. m. Praha

12

71

83

Středočeský kraj

6

40

46

Jihočeský kraj

4

25

29

Plzeňský kraj

3

18

21

Karlovarský kraj

3

7

10

Ústecký kraj

2

27

29

Liberecký kraj

0

7

7

Královéhradecký kraj

3

20

23

Pardubický kraj

0

22

22

Kraj Vysočina

0

27

27

Jihomoravský kraj

11

58

69

Olomoucký kraj

3

25

28

Zlínský kraj

6

14

20

Moravskoslezský kraj

5

38

43

Česká republika

58

399

457

*) Zdrojem je evidence vyplácených důchodů ČSSZ

 

Graf: Vývoj počtu stoletých a starších starobních důchodců podle pohlaví (údaje od prosince 2011 do června 2018)

 

Při dovršení sta let je seniorům automaticky přiznáváno 2 000 korun, o které je navýšen jejich starobní důchod. Předání rozhodnutí o zvýšení důchodu se obvykle ujímají zástupci místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, kteří spolu s představiteli obce či města přicházejí jubilantům gratulovat.

 

Zdroj: ČSSZ