Sborník příkladů dobré praxe z EU ohledně stárnoucích uživatelů drog

Jedním z výstupů projektu BeTrAD (Better Treatment for Ageing Drug User) je i sborník příkladů dobré praxe z EU ohledně stárnoucích uživatelů drog. Závislost na psychoaktivních látkách bývá často spojována s mladými lidmi, avšak ruku v ruce se stárnutím evropské populace stárnou i evropští uživatelé drog. Za posledních dvacet let se v Evropské Unii významně zvýšil počet starších chronických a problematických uživatelů drog. Stávající služby pro takové klienty jsou však nedostatečné.

Cílem BeTrAD (Better Treatment for Ageing Drug User), projektu v rámci programu Erasmus +, je zlepšit dostupné služby pro stárnoucí chronické uživatele drog. Subjektům v systému péče a léčby v oblasti drogových závislostí, geriatrickým institucím a místním samosprávám chce poskytnout nástroje a modely osvědčených postupů, jak vytvořit příležitosti pro vzdělávání dospělých a zlepšení služeb pro stárnoucí uživatele drog.

Aktivity projektu BeTrAD vychází z výzkumných dat a zkušeností z praxe, které byly shromážděny z různých evropských zemí a propojují prvky výzkumu se vzděláváním a budováním kapacit, čímž přispívají ke zlepšení služeb pro stárnoucí populaci uživatelů drog.

Jedním z výstupů projektu je i sborník příkladů dobré praxe z EU ohledně stárnoucích uživatelů drog.

 

Související články:

Lepší péče o stárnoucí uživatele drog