Vláda projednala zprávu o financování neziskových organizací a sociálním bydlení

Vláda Andreje Babiše projednala ve středu 15. srpna 2018 v Hrzánském paláci v Praze mimo jiné koncepci na podporu sportu na příští roky, financování neziskových organizací v roce 2016 a nařízení o udržitelnosti biopaliv a o snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot. Zabývala se také centrálními nákupy státu, sociálním bydlením a poslaneckými návrhy. Jedním z bodů jednání vlády byl také rozbor financování neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2016. Celkem bylo nestátním neziskovým organizacím v roce 2016 poskytnuto 17,9 miliardy korun z veřejných rozpočtů, z toho téměř 10,9 miliardy korun ze státního rozpočtu, další prostředky poskytly obce, kraje či fondy. Více než 50 milionů korun ze státního rozpočtu získalo 28 organizací, celkem 16 procent objemu dotací pak šlo 10 nestátním neziskovým organizacím. Oproti roku 2015 také došlo prakticky k dvojnásobnému navýšení počtu příjemců z řad nestátních neziskových organizací.

Vláda projednala také návrh na jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a schválila Zprávu o plnění Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025 za rok 2017.

 

Zdroj: Vláda ČR