V Karlíně se konala konference o oživování prázdných domů

V Kasárnách Karlín se 7. září 2018 setkali zájemci o oživování prázdných domů. Konference „Oživujeme prázdné domy“ představila více než dvacet úspěšných projektů z celého Česka. V posledních dvou letech se napříč republikou daří mluvit o dlouho opuštěných památkách, nádražích i industriálních prostor. A úplně poprvé se úspěšné projekty představily na jednom místě. „Praha se má čím pochlubit. Povedlo se nám rozeběhnout vznik Pražského kreativního centra na Staroměstském náměstí v dlouho prázdných takzvaných Radničních domech. Centrum Prahy podobné místo otevřené veřejnosti plné různých kulturních a vzdělávacích aktivit potřebovalo a já mám z jeho fungování velkou radost. Stejně tak mě těší, že nevyužívaný komplex budov v Hybernské č. 4 dostala do pronájmu Univerzita Karlova a vznikající Kampus Hybernská využívá jak pro svoje potřeby, tak i pro veřejnost. Zároveň ale vím, že na své znovuoživení čeká v Praze řada prázdných domů,“ uvedla Petra Kolínská, radní hl. m. Prahy pro územní rozvoj a územní plán, která nad akcí převzala záštitu.

„Prázdné domy mapujeme již několik let. Díky naší mapě jsme veřejnosti ukázali, jak velký problém to je, a téma prázdných domů jsme dostali do médií. Konferenci na toto téma velmi vítáme,“ doplnil Petr Zeman z iniciativy Prázdné domy, která se na konferenci podílí.

„Konferenci pořádá městská část Praha 8 právě v Karlíně, protože zde se za poslední měsíce povedlo i díky radnici oživit magistrátní dům Za Poříčskou branou alias Bar/ák, Kasárna Karlín a na oživení se chystá i Invalidovna. Karlín tak získal dvě nové hudební scény, letní kino a galerii a významně obohatil kulturní život v této čtvrti. Protože jsem se sama v oživování angažovala, začalo mě to téma zajímat a měla jsem chuť poznat další iniciátory podobných projektů v Česku a sdílet recept, jak se dají prázdné domy zlepšit. Konference by měla skrze příklady dobré praxe inspirovat ostatní,“ shrnula radní Prahy 8, Hana Matoušová, důvody, proč se rozhodla organizovat konferenci na toto téma, a proč právě v Karlíně.
„V Nadaci Via se dlouhodobě věnujeme podpoře komunit a lidí, kteří se snaží vrátit život zchátralým památkám nebo budují komunitní centra otevřená všem. Z naší zkušenosti přinášejí právě podobné iniciativy zlepšení kvality života v konkrétní obci. Konferenci jsme se rozhodli podpořit také pro to, že některé zde představované projekty vznikaly s naší podporou, například Jablečné Lázně, Zauhlovačka či Vila Krčkovna,“ vysvětlila Pavla Jenková, programová manažerka Nadace Via.
„Kasárna Karlín jsou příkladem toho, jak se dlouhodobě veřejnosti nepřístupný objekt stane přirozenou součástí městského prostoru a profituje z toho nejen široká veřejnost, ale i vlastník objektu. Někdejší kasárenský „buzerplac“ jsme přeměnili v největší pražské náměstí bez aut, které denně navštíví stovky lidí,“ řekl hlavní produkční Matěj Velek.
Konference se koná v Kasárnách Karlín dnes od 10 do 18 hodin. Pořádá ji městská část Praha 8, Kasárna Karlín, Prázdné domy a Nadace Via pod záštitou náměstkyně primátorky Petry Kolínské.

 

Zdroj: Portál hlavního města Prahy