MPSV má novou náměstkyni. Stala se jí Martina Štěpánková

1. dubna 2019 byla do funkce náměstkyně pro řízení Sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce jmenována Mgr. Martina Štěpánková, MPA. Pozici přebírá po Mgr. Jiřím Kinském, který v ní působil jako zastupující náměstek od července 2018.

Výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 13. prosince 2018. Výběrová komise dne 18. ledna 2019 označila za vhodnou kandidátku Mgr. Martinu Štěpánkovou, MPA. Martina Štěpánková vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, má dlouholeté zkušenosti z působení ve státní správě i v nevládním sektoru. Před nástupem na Ministerstvo práce a sociálních věcí pracovala od března 2014 na Úřadu vlády ČR jako náměstkyně ministra a náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva, kde získala řadu manažerských zkušeností s řízením a realizací rozsáhlých projektů a s fungováním operačních programů a zároveň znalostí v oblastech sociálních systémů, zaměstnanosti, sociálního vyloučení a boje s chudobou.

Ve státní správě pracovala již v letech 2000–2004, a to na Úřadu vlády ČR v odboru pro lidská práva. Poté působila v nevládních organizacích, zejména v Poradně pro občanství/Občanská a lidská práva jako právnička a vedoucí sociálních služeb.

 

Zdroj: MPSV