VZP: Dalších třináct lékáren v hůře dostupných lokalitách získá pro letošní rok bonifikaci až 600 tisíc korun

Dalších třináct lékáren v hůře dostupných lokalitách získá pro letošní rok bonifikaci až 600 tisíc korun. V tomto týdnu je vybrala Komise pro bonifikaci lékárenské péče v nedostupných oblastech, jejímž předsedou je náměstek ředitele VZP David Šmehlík. Už v únoru přitom tatáž komise přiznala finanční podporu bezmála šedesáti lékárnám. Nyní se rozhodovalo o námitkách těch, které v únorovém výběru neuspěly.

V prvním kole podalo žádost o bonifikaci 113 lékáren a komise z nich vybrala 58, které splňovaly stanovená kritéria. Z těch, které neuspěly, jich 40 v řádném termínu využilo možnosti podat proti zamítavému stanovisku námitku. U 13 teď byla námitka posouzena jako opodstatněná a nárok na peníze navíc byl přiznán i jim.

„Jde o další krok, který usnadní lidem přístup ke zdravotní péči. Jsem velmi rád, že jsme našli funkční nástroj, jak podpořit dostupnost lékárenské péče i v hůře dostupných oblastech,“ uvedl již dříve předseda komise David Šmehlík. Kromě něj se na výběru podíleli i zástupci dalších zdravotních pojišťoven.

Kritéria pro přiznání bonifikace byla dohodnuta již v polovině prosince na jednání, jehož se kromě zástupců pojišťoven zúčastnili i zástupci lékárníků. Bonifikována může být jen lékárna, která je jediná v obci, dojezdová doba k nejbližší další lékárně je více než 10 minut, lékárna vydala za rok 2018 méně než 28 tisíc balení léčiv na recept hrazených z veřejného zdravotního pojištění a má smlouvu s alespoň jednou zdravotní pojišťovnou.

Bonifikace bude lékárnám vyplácena dvousložkově. Jedna složka je paušální a představuje 12 tisíc korun měsíčně. Druhá složka je výkonová, její výše se odvíjí od počtu vydaný léků. Lékárnám, které se žádostí uspěly, budou peníze vyplaceny zpětně od začátku letošního roku. Maximální výše vyplacené částky může činit 600 tisíc korun za celý rok 2019 a složí se na ni vždy jednotlivé zdravotní pojišťovny dle toho, jaký je poměr jejich klientů v daném kraji.

Lékárny, u nichž komise vyhověla podaným námitkám a doporučila jejich bonifikaci

Název poskytovatele Místo provozování
Lékárna Dukovany, PharmDr. Mikolášová Eva Kojetice
Trevin Pharm s.r.o. Mšeno
Sanovia a.s. Nové Město pod Smrkem
Nemocnice Český Krumlov Horní Planá
Nemocnice Český Krumlov Frymburk
Mgr. Irena Šálková, Lékárna Slavonice Slavonice
Mgr. Martin Šťourač Nová Bystřice
Lékárna U Matky Boží Benešov nad Ploučnicí
Farmcare s.r.o. Jince
Mgr. Vlasta Pavelková Horní Suchá
PharmaCom CZ s.r.o. Loket
Lékárna v Hnojníku Hnojník
Mgr. Jitka Birasová Brodek u Prostějova