Oprava invalidního vozíku dostala Lenku téměř na dno

Rozbitá pračka a závada na elektrickém invalidním vozíku se pro paraplegičku Lenku a její malou dceru málem staly likvidační. Protože byl rodinný rozpočet už tak napjatý, musela kvůli opravě obou zařízení sáhnout po kontokorentu. Postupně rostoucí úroky ji však vehnaly do dluhové pasti. Zachránil ji finanční příspěvek Sociálního nadačního fondu města Brna a Jihomoravského kraje (SNF).

„SNF působí jako rychlá finanční injekce, která má za úkol odvrátit úplný sociální propad lidí, kteří se – často ne svojí vinou – ocitli v tíživé životní situaci,“ vysvětluje předsedkyně správní rady SNF a primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Důvodem vzniku SNF byla mezera v systému. Pro řadu netypických sociálních případů totiž neexistují dávky. Proto v situacích, kdy selhávají standardní nástroje sociální pomoci, pomáhá SNF. Žádosti o příspěvky přijímá fond v průběhu celého roku. Jednou za čtvrtletí se schází správní rada, která rozhodne o konkrétní finanční podpoře.

Ztráta zaměstnání kvůli úrazu, nedobrovolné stěhování, které způsobily dluhy partnera, balancování nad dluhovou pastí kvůli chybějícím alimentům, nízké příjmy, ze kterých není možné uhradit edukační akci pro nadanou dceru – to jsou jen střípky smutných příběhů, kterými se každé čtvrtletí probírají pracovníci ze SNF. Letos podali pomocnou ruku 39 lidem, kteří se ocitli v krizi, a přispěli částkou ve výši 514 597 korun.

„Často se na nás obracejí lidé, kteří nemají žádné rodinné ani sociální zázemí. Dlouhodobě žijí na hranici minima a nejsou schopni vytvářet si finanční rezervy. Do existenční krize je pak dokáže přivést i náhlá ztráta zaměstnání nebo pár nečekaných výdajů,“ uvádí místopředsedkyně SNF Monika Škorpíková.

Finanční prostředky z fondu v prvním čtvrtletí posloužily například na úhradu zdravotních pomůcek, doplatků na léky, speciální techniky pro vozíčkáře, pomůcek pro děti nebo základní domácí vybavení pro ty, jež se rozhodli v bydlení osamostatnit.

„Při rozhodování o schválení žádosti je pro nás v těchto případech důležité i doporučení sociálních pracovníků místně příslušného orgánu sociálněprávní ochrany dítěte nebo neziskových organizací, které jsou s žadateli v přímém kontaktu,“ doplňuje Škorpíková.

Rozpočet, se kterým fond disponuje, pochází z veřejných i soukromých zdrojů. SNF aktivně oslovuje i nové donátory. Zapojit se může i široká veřejnost, jednorázové nebo dlouhodobé příspěvky mohou lidé posílat na transparentní bankovní účet veřejné sbírky SNF: 225782453/0600.