Ministryně Maláčová: Počet nevyřízených lékařských posudků se výrazně snížil

Poté, co byla na konci prvního čtvrtletí ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD) představena východiska reformy lékařské posudkové služby (LPS), pro druhé čtvrtletí bylo pro MPSV prioritní zaměřit se na nelegislativní opatření. Těmi jsou především rezervy ve vnitřním nastavení organizace práce, využívání lidských zdrojů, řízení LPS a nastartování její generační obměny. Postupná implementace potřebných opatření uvedených v harmonogramu zveřejněném 3. dubna 2019 přináší první výsledky.

„Jsem si dobře vědoma toho, že restrukturalizace systému LPS je během na dlouhou trať, přesto oceňuji, že po několika intenzivních diskuzích u kulatého stolu a následném sestavení potřebných opatření zaznamenáváme první výsledky. Zatím se jedná především o výpomoc komisi posudkových lékařů, klesající počet nevyřízených posudků a také o účelové vázání finančních prostředků. V plánu jsou navazující fáze opatření, které budou realizovány ještě v průběhu tohoto roku,“ uvedla ministryně Maláčová, která se od svého nástupu do funkce snaží neuspokojivou situaci LPS intenzivně řešit a hledat efektivní východiska.

Nedostatečný personální stav posudkových komisí MPSV byl prozatímně vyřešen převedením 30 lékařů OSSZ a ČSSZ na přechodnou dobu měsíců dubna a května. Jedná se především o výpomoc ve výkonu práce předsedů jednotlivých posudkových komisí a z uvedeného počtu lékařů jich na MPSV pokračuje 19 i v měsíci červnu.

Důsledkem tohoto personálního posílení došlo k nastolení pozitivního trendu ve vyřizování posudkové agendy a počet nevyřízených posudků se výrazně snížil (počet 10 944 žádostí o posouzení evidovaných k 31. 3. 2019 byl k 15. červnu 2019 snížen na 8 478. K poklesu došlo i u žádostí po lhůtě, a to ze 7 513 na 4 801).

Zvládat úkoly LPS se daří také v souvislosti se zavedením účelového vázání finančních prostředků, a to ve formě odměn pro lékaře OSSZ a předsedy posudkových komisí MPSV za posudky vydané nad měsíční normu.

Dále MPSV připravilo návrh instrukce, která cílí na zvýšení efektivity činnosti LPSa akcentuje monitorovací a kontrolní mechanismy v jejím řízení. Na ni bezprostředně naváže Metodický pokyn ústředního ředitele ČSSZ, který uvedené promítne do podmínek OSSZ a ČSSZ. Jejich obsah se zaměřuje na:

  • stanovení časových norem pro jednotlivé pracovníky LPS OSSZ, ČSSZ a MPSV pro vypracování posudku tak, aby byla zohledněna náročnost práce jednotlivých pracovníků, došlo k její racionalizaci a sjednocení zatížení,
  • zavedení měsíčního monitoringu kontrolních lékařských prohlídek a kontrolních posouzení prováděných lékaři OSSZ tak, aby se zabránilo nedůvodné práci LPS, a tím i zbytečnému zatěžování posuzovaných a jejich ošetřujících lékařů,
  • racionalizaci aprobační činnosti – tj. dohledu lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru posudkové lékařství nad lékařem, který ji ještě nesložil,
  • zainteresováním ředitelů OSSZ do personální politiky LPS a do sledování její činnosti prostřednictvím monitoringu výkonnosti jednotlivých pracovníků LPS a kvality činnosti LPS OSSZ, 
  • zavedení měsíčního monitoringu činnosti lékařů ČSSZ a předsedů a tajemníků posudkových komisí MPSV,
  • zavedení strukturovaného posudku do činnosti LPS ČSSZ.

MPSV počítá s tím, že navrhovaná instrukce a Metodický pokyn ústředního ředitele ČSSZ nabydou účinnosti v červenci tohoto roku.

Nedílnou součástí první fáze opatření LPS je adresná náborová kampaň. Ta bude probíhat ve třetím kvartálu roku 2019 v printových médiích určených pro požadovanou cílovou skupinu. Hlavním cílem této kampaně je představit benefity práce pro LPS lékařské veřejnosti.

K dalšímu směřování LPS a modernizaci její činnosti byla na příkaz ministryně Maláčové ustanovena Úzce profilovaná odborná pracovní skupina, jejíž první jednání proběhlo dne 17. června 2019. Jedná se o odborný poradní orgán ministryně pro řešení problematiky LPS, odborných lékařských problémů a zdravotní péče ve vztahu k rozvoji sociálního zabezpečení, zaměstnanosti a také pro řešení sociální kompenzace důsledků zdravotního postižení a posuzování důsledků nepříznivého zdravotního stavu.

MPSV se zabývá rovněž vzděláváním posudkových lékařů. Za tím účelem byla navázána spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví s cílem otevřít obor dalším lékařům, ale také posílení role odborného asistenta posudkového lékaře.

Posun nastal i v oblasti přípravy IT pro LPS včetně e-komunikace, výběrové řízení by mělo být vypsáno v průběhu července.

Další fáze realizace Harmonogramu opatření LPS by měla proběhnout do 30. září 2019. V té se MPSV zaměří především na opatření legislativní povahy a vyhodnocování účinnosti nelegislativních opatření s cílem zvýšit komfort pro klienty.

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.