Vláda schválila navýšení zaměstnaneckých karet pro zaměstnance z Ukrajiny

Vláda na jednání v pondělí 3. června 2019 rozhodla o navýšení příjmu žádostí o zaměstnanecké karty na zastupitelském úřadu České republiky ve Lvově v rámci tzv. režimu Ukrajina, a to ze stávajících 19 600 žádostí na 40 000 žádostí ročně. Důvodem je rekordní poptávka po pracovních silách na českém trhu. Nedostatek pracovníků se stává jednou z bariér dalšího růstu české ekonomiky a Česká republika ho momentálně nedokáže zvládnout z vlastních zdrojů. Firmy jsou navíc se zaměstnanci z Ukrajiny velice spokojeny. Vláda také odsouhlasila další podporu pro Nadační fond obětem holocaustu, priority českého předsednictví zemím Visegrádské čtyřky a novelizaci volebních zákonů, které zavádí pevné termíny senátních, krajských a obecních zastupitelstev. Ty by se měly konat vždy v pátek a sobotu prvního celého říjnového týdne.

Volby do Senátu a samospráv budou mít pevné termíny

Vláda také projednala návrhy na změny ústavního zákona a příslušných volebních zákonů. Řádné volby do Senátu mají mít napříště stálé volební obvody a stejně jako volby do krajských a obecních zastupitelstev se budou konat vždy v pátek a v sobotu prvního celého týdne měsíce října.

Zásadní je také návrh Ministerstva vnitra na prodloužení předvolebního období u předčasných voleb do Sněmovny z 60 na 90 dnů, jako u voleb řádných. „Pokud plánujeme zavést korespondenční hlasování ze zahraničí, je pro technické zajištění nutný dostatečný čas na tisk lístků a samotné korespondenční hlasování,“ dodal ministr vnitra. Návrhy vycházejí ze závěrů pracovní skupiny zástupců Ministerstva vnitra a parlamentních politických stran.

Území senátních volebních obvodů se v minulosti měnilo každé dva roky v případě, že počet obyvatel ve volebním obvodu klesl nebo se zvýšil o 15 % oproti průměrnému počtu obyvatel na jeden mandát. To se z velké části týkalo opakovaně stejného okruhu voličů ve větších městech či obcích na rozhraní volebních obvodů, např. ve Středočeském kraji, kde kvůli migraci obyvatel dochází k častějším změnám počtu obyvatel. Senátní obvody nově vymezí nový ústavní zákon výčtem všech obcí, které do daného obvodu patří. Zůstává tedy 81 obvodů i dosavadní sídla volebních obvodů.

Harmonogram českého předsednictví zemím Visegrádské čtyřky

Ministři se seznámili také s informací o programu českého předsednictví ve Visegrádské skupině, které Česká republika převezme od Slovenska 14. června. České předsednictví bude mít tři prioritní tematické okruhy – Rozumná řešení (Reasonable solutions), Revoluční technologie (Revolutionary Technologies) a Překonávání dělicích linií (Reconciling approaches).

Podpora pro Nadační fond obětem holocaustu

V letech 2020 až 2024 bude ve prospěch tohoto nadačního fondu vyčleněno každý rok 20 milionů korun, celkem tedy 100 milionů korun. Peníze půjdou například na zmírňování některých majetkových křivd způsobených obětem holocaustu či na rekonstrukci, obnovu a zachování movitých a nemovitých židovských památek na území České republiky.

 

Zdroj: Vláda ČR