Česko je sedmou nejvíce udržitelnou zemí, těsně za skandinávskými státy

V New Yorku právě skončilo každoroční setkání členských států OSN na vysoké politické úrovni (High Level Political Forum), jehož tématem bylo naplňování cílů udržitelného rozvoje stanovených „Agendou 2030“. „České republika je v oblasti udržitelného rozvoje jedním z globálních lídrů. Ve zprávě SDG Index & Dashboards, která se zaměřuje přímo na cíle udržitelného rozvoje, je to dokonce 7. místo na světě, v těsném závěsu za skandinávskými státy,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (nestr. za ANO), která vedla českou delegaci. Česko podle ní k udržitelnému rozvoji přistupuje odpovědně. “Cíle stanovené Agendou 2030 bereme v potaz při přípravě národních strategií i při nastavování čerpání evropských fondů v období 2021-2027″, dodala Dostálová.

Agenda 2030“ byla přijata v září 2015 na summitu OSN a formuluje závazky v podobě 17 cílů udržitelného rozvoje týkajících se například sociálního začleňování, ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje měst (Smart Cities), bydlení, posílení rovnosti či odstranění extrémní chudoby a hladu. Hlavním úkolem setkání členských států OSN na vysoké politické úrovni je, kromě sledování naplňování cílů, i vzájemná výměna názorů a zkušeností mezi jednotlivými státy a identifikace přetrvávajících problémů a výzev. Setkání zaštiťuje Hospodářská a sociální rada OSN, která v rámci OSN odpovídá mimo jiné právě za problematiku udržitelného rozvoje.

Ministryně pro místní rozvoj na akci vystoupila mimo jiné i v rámci doprovodné panelové diskuze OECD na téma „Správa pro plnění cílů udržitelného rozvoje“.

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj