Charita ČR: Zbývají dva týdny na záchranu domácí zdravotní péče

Zhruba čtrnáct dní zbývá na záchranu domácí zdravotní péče. Pokud na konci října vyjde úhradová vyhláška pro příští rok v takovém znění, jaké navrhuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, reálně hrozí omezení dostupnosti domácí péče, která je na hranici přežití. Dnes proběhne v souvislosti s peticí Doma je doma veřejné slyšení v petičním výboru Poslanecké sněmovny. Autoři petice chtějí apelovat na poslance, aby zabezpečili spravedlivé financování nejmenší a nejefektivnější součásti veřejného zdravotnictví. Sestry jsou v stávkové pohotovosti na podporu svých požadavků už déle než rok.

Zatím 64 679 občanů připojilo svůj podpis pod petici za záchranu domácí zdravotní péče Doma je doma. Sběr podpisů skončil včera a aktuálně se kontrolují a sčítají poslední archy. Dnešní veřejné slyšení je prvním hmatatelným výsledkem této petice a znamená možnost dramaticky zasáhnout do situace kolem financování: do konce října má být ve Sbírce zákonů vydaná úhradová vyhláška, jíž ministerstvo zdravotnictví určuje výši plateb poskytovatelům za provedené zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven pro příští rok. Podle slov ministra Vojtěcha byla předložena legislativní radě vlády, možnost zasáhnout do ní tedy ještě existuje.

A právě o to autorům petice jde. „Našim cílem je vysvětlit poslancům, jak nespravedlivě zdravotní pojišťovny zacházejí s námi, poskytovateli domácí zdravotní péče, a probrat s nimi naše návrhy na zlepšení situace. Jsme nejefektivnější složka veřejného zdravotnictví: stonat v naší péči je osmkrát levnější než v nemocnici. A přitom nám zdravotní pojišťovny proplácejí jen zhruba 60 % nákladů na péči, takže 40 % si musíme zajistit z jiných zdrojů. Úhrady ze zdravotních pojišťoven umožňují v letošním roce vyplatit zdravotním sestrám maximálně 21 500 korun hrubé mzdy. Vše máme doloženo analýzami a podrobnými propočty, které jsme několikrát poskytli jak pojišťovnám, tak ministrovi. Ti ale naše údaje zlehčují a problémy banalizují,“ popisuje nepochopitelnou situaci Ludmila Kučerová, koordinátorka zdravotních služeb Charity Česká republika a členka petičního výboru.

Kromě absurdní a dále neudržitelné situace, kdy poskytovatel péče musí doplácet na to, že se stará o pacienty, existuje ještě jedno riziko – odchody vysoce kvalifikovaných sester, a to i mimo oblast zdravotnictví. „Za posledních 5 let se platy a mzdy sester v nemocnicích zvyšovaly dvakrát. Naše kolegyně vědí, že za ně bojujeme a jaká jednání probíhají. A protože jim na jejich práci i na Charitě záleží, rozhodly se, že to ještě vydrží a počkají. Ale pokud teď poslanci propásnou příležitost pro změnu podmínek našeho financování, mám strach, že řada sester odejde a nebude za ně náhrada,“ dokresluje mezní situaci Kučerová.

Petice Doma je doma vznikla v reakci na ukončené dohodovací řízení, tedy na několik kol jednání se zdravotními pojišťovnami o podmínkách financování pro rok 2020, které trvalo celé jaro. Za segment domácí péče se Charita Česká republika spolu s Asociací domácí péče, sekcí domácí péče České asociace sester a Sdružením majitelů a poskytovatelů domácí péče (celkem 198 hlasů z 204) shodly, že návrh pojišťoven přijmout nemohou, neboť není v souladu s ústavněprávními principy. Ministr zdravotnictví Vojtěch po celou dobu sliboval domácí péči podporu, ale do jednání nechtěl zasahovat. Po jejich skončení poskytovatelům přes média vzkázal, že když se nedohodli, ať nečekají lepší zacházení, že by to pro ostatní segmenty nebylo výchovné. Petice byla zveřejněna na začátku července a již za sedm týdnů ji zástupkyně petičního výboru nesly do Poslanecké sněmovny s více než dostatečným počtem podpisů (36 261 namísto zákonem požadovaných 10 tisíc).

Zástupci domácí péče nebyli spokojeni s financováním už v loňském roce a s ministrem a pojišťovnami vyjednávali o změně od jara 2018. Tehdy dohodu pro letošní rok podepsali poté, co tehdejší poradce ministra zdravotnictví David Šmehlík sliboval výjimky, které budou nad rámec psané dohody. Poté, co se stal náměstkem ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny, však zůstaly všechny předchozí sliby ze série asi osmi jednání nenaplněny. Sestry tak na podporu svých požadavků vstoupily v srpnu 2018 do stávkové pohotovosti. Ve své letošní argumentaci se pak ministerstvo opíralo právě o to, že loni poskytovatelé dohodu podepsali, tak na co si teď stěžují.

Pod petici Doma je doma se podepsala i řada známých osobností, vedle bývalé ministryně zdravotnictví Zuzany Roithové také místopředsedkyně Senátu Miluše Horská, ale i herečky Zlata Adamovská, Dana Batulková nebo představitelka hlavní role ve filmu Domácí péče Alena Mihulová.

Výzva vládě a poslancům PS PČR

zveřejněná u příležitosti veřejného slyšení k petici za záchranu domácí zdravotní péče Doma je doma. Jménem členů petičního výboru petice „Doma je doma“ vyzýváme vládu České republiky a rovněž i poslance, aby zajistili podmínky pro existenci a další rozvoj domácí zdravotní péče, která je aktuálně silně podfinancovaná. Stát má povinnost umožnit nemocným stonat v domácím prostředí namísto v nemocnicích.

Fakta (údaje ÚZIS, MPSV, VZP 2017, 2018)

  • V domácí zdravotní péči se ročně ošetří 150 000 pacientů.
  • Kapacita lůžek v nemocnicích je 77 000.
  • Kapacita lůžek v pobytových službách (tj. v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a domovech pro osoby se zdravotním postižením) je 70 000.
  • Domácí zdravotní péče je tedy v ČR nejvýkonnějším poskytovatelem zdravotní péče vůbec.
  • Domácí zdravotní péče je i nejlevnějším poskytovatelem zdravotní péče – čerpá necelé 1 % výdajů z veřejného zdravotního pojištění.

Aktuální situace

Zdaleka ne všichni pacienti, kteří by vzhledem k svému zdravotnímu stavu mohli stonat doma, jsou v domácí zdravotní péči, protože není dostatek sester, které by je ošetřovaly. Pacienti leží v nemocnicích, kde jednak zbytečně blokují lůžka, jednak péče o ně je tam zhruba 8x dražší.

Domácí zdravotní péče stagnuje – nízké úhrady od zdravotních pojišťoven jsou příčinou odchodu sester do lépe placených zaměstnání. (Úhrady ze zdravotních pojišťoven umožňují v letošním roce vyplatit zdravotním sestrám maximálně 21 442 Kč hrubé mzdy.)

Poskytovatelé domácí zdravotní péče musejí nezbytné náklady za výkony předepsané lékařem doplácet až ze 40 % z jiných zdrojů, péči však musejí poskytnout ve 100% rozsahu.

Navrhovaná opatření k stabilizaci a rozvoji domácí zdravotní péče

  • Zvýšení ceny bodu na 1,19 Kč – promítnout do úhradové vyhlášky pro rok 2020 bez dalších regulací (vyhláška má vyjít do 31. 10. 2019 ve Sbírce zákonů, tj. je pouhých 14 dní na změnu).
  • Zvýšení režie na 3, 82 bodů za minutu a zvýšení bodového ohodnocení materiálových výkonů dle skutečných nákladů – promítnout do seznamu zdravotních výkonů už pro rok 2020.
  • Zvýšení počtu bodů za výkon 06135 a 06137 (v podstatě příplatek za noční a víkendovou práci) na 200 bodů v seznamu zdravotních výkonů již pro rok 2020.

Výzva vládě a poslancům

Na základě uvedených argumentů vás vyzýváme, abyste se zasadili o prosazení předložených návrhů, které mají zajistit další existenci domácí zdravotní péče jako segmentu, jenž bude mít v budoucnu velmi důležité místo v českém zdravotnictví. Systémová podpora domácí péče může jako jediná pomoci řešit problémy s kapacitami v lůžkových zařízeních. Žádáme vás, abyste prosadili zapracování našich návrhů do úhradové vyhlášky a seznamu zdravotních výkonů pro rok 2020. Vyzýváme vás, abyste připravovaný státní rozpočet upravili tak, aby se domácí zdravotní péče nejen stabilizovala, ale byl jí umožněn potřebný rozvoj v dalších letech. Tyto úpravy budou mít pozitivní přínos pro občany i pro celé zdravotnictví – uvolní se místa v léčebnách dlouhodobě nemocných a splní se požadavek pacientů a jejich rodin, aby mohli stonat doma.

Praha 1. října 2019, za petiční výbor Ludmila Kučerová, Pavlína Šimková, Jitka Richterová, Václav Keprt, Milan Jelínek

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.