Jak řešit chudobu po roce 2020? Odpověď budou v Praze hledat odborníci a politici z Evropy i tuzemska

Alespoň 1 z 5 obyvatel Evropské unie má podle Eurostatu zkušenost se životem v chudobě. Počet obyvatel ohrožených sociálním vyloučením je dokonce ještě vyšší, odhaduje se, že v ČR je to více než třetina všech obyvatel. Jakým způsobem udržitelně řešit situaci těchto lidí v následující dekádě? Odpověď budou společně hledat zástupci Evropské unie a experti z České republiky na Národním setkání proti chudobě a sociálnímu vyloučení, které se uskuteční dne 27. 11. 2019 v Praze. Akci pořádá české sdružení Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení (EAPN), které v České republice pomáhá již patnáctým rokem.

Národní setkání proti chudobě a sociálnímu vyloučení je důležitou platformou, kde mají zástupci neziskových organizací, odborů, státní správy a Evropské unie možnost diskutovat ta nejaktuálnější témata spojená se sociálním vyloučením. Letošní setkání s názvem „Evropský semestr – cesta pro realizaci Evropského pilíře sociálních práv“ zahájí ministryně práce a sociálních věcí, Jana Maláčová.

Jedním z hlavních témat konference bude posílení sociálního rozměru Evropské unie skrze takzvaný Evropský pilíř sociálních práv. Dokument byl přijat na summitu ve švédském Göteborgu v roce 2017 a skládá se z dvaceti základních principů, na kterých by měla být v budoucnu postavena evropská politika v sociální oblasti. Principy jsou rozděleny do tří tematických kapitol: přístup na trh práce, spravedlivé pracovní podmínky a sociální ochrana a začleňování. K tomuto dokumentu se přihlásily všechny členské státy. O strategii pro příští dekádu a možných úskalích při realizaci Evropského pilíře sociálních práv promluví mnoho vzácných hostů z České republiky i zahraničí – se svými příspěvky vystoupí například Mathias Maucher z EAPN Brusel, Pavel Trantina z Evropského hospodářského a sociálního výboru, nebo Josef Středula, který předsedá Českomoravské konfederaci odborových svazů.

„Sociální vyloučení není fenomén, který se dá vyřešit od stolu. Velice důležité jsou pro nás zkušenosti partnerů, kteří pracují s klienty přímo. Domnívám se, že bez jejich hlasu by byly navržené kroky s největší pravděpodobností pouhým výkřikem do tmy. Na národním setkání proto vždy vítáme příspěvky zástupců neziskových organizací, které nám přibližují praktický pohled na život v chudobě a sociálním vyloučení,“ vysvětluje předseda EAPN ČR Karel Schwarz.

Praktický pohled na věc bude mít na národním setkání své pevné místo. O své zkušenosti se v příspěvku podělí Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR. Hovořit bude zejména o tom, jakým způsobem se organizace snaží odstranit chudobu a sociální vyloučení v ČR, včetně největších překážek v těchto snahách. Neziskovému sektoru bude věnována panelová diskuse zaměřená na jeho roli v procesu implementace zmiňovaného Evropského pilíře sociálních práv.

„V následujících deseti letech bude třeba zejména citlivě reagovat na potřeby a výzvy, které přináší rychle se měnící společnost. Nesmíme tyto překotné změny zaspat. Věřím, že i díky našemu sdílenému know-how se nám podaří neustrnout,“ uzavírá Schwarz.

Program

09.00 Registrace účastníků, káva, čaj, koláček

09.30 Úvodní slovo pořadatele (Karel Schwarz, předseda EAPN ČR, člen Výkonného výboru EAPN)

 • Zahajovací projev představitele MPSV ČR (Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí)

10.00 Část I.: Panelová diskuse

 • Perspektivy a možnosti posílení sociálního rozměru EU: Jak dosáhnout pokroku v oblasti chudoby v rámci sociální a udržitelné strategie vEvropě po roce 2020 a Evropského pilíře sociálních práv (Mathias Maucher, politický expert EAPN, Brusel)
 • Evropský semestr jako nástroj realizace Evropského pilíře sociálních práv (Pavel Trantina, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru, Brusel)
 • Očekávané přínosy a problémy realizace Evropského pilíře sociálních práv v ČR (Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů)
 • Jak se na implementaci Evropského pilíře sociálních práv připravuje veřejná správa v ČR? (Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí ČR)
 • Zkušenosti Charity ČR sodstraňováním chudoby a sociálního vyloučení (Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru)
 • Je Evropská unie (se svými členskými státy) připravena na realizaci Evropského pilíře sociálních práv? (Ivo Kaplán, předseda Správní rady Evropského Institutu Renaissance)
 • Implementace Evropského pilíře sociálních práv (Vladimír Špidla, bývalý člen Evropské komise, ředitel Masarykovy demokratické akademie)

12.45 Přestávka na kávu, čaj, zákusek

13.00 Část II.: Aktuální sdělení

 • Podpora práv dětí v chudobě (Jitka Chalánková, senátorka Parlamentu ČR)
 • Evropské setkání lidí žijících v chudobě a sociálním vyloučení (Stanislav Mrózek, člen Výkonného výboru EAPN ČR, pracovník Střediska Slezské diakonie „Bethel“ v Třinci – Kanada, Emil Jíra, místopředseda spolku ASLIDO – Akční skupina s lidmi bez domova)
 • Jak EAPN sleduje chudobu a sociální vyloučení? (Iva Kuchyňková, členka Výkonného výboru EAPN ČR a Pracovní skupiny EAPN pro inkluzivní strategie EU, koordinátorka pro sociální oblasti Charity ČR)
 • Program nové Evropské komise 2019 – 2024 (Pavlína Žáková, zástupkyně vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR)

14.00 Rozhovor účastníků při občerstvení

14.30 Ukončení setkání

Simultánní tlumočení (angličtina / čeština) je zajištěno po celou dobu konání akce

Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v ČR propojuje místní neziskové organizace a pomáhá zvyšovat povědomí o situaci těch nezranitelnějších obyvatel. Sama jim přitom aktivně pomáhá jejich svízelnou situaci řešit. EAPN ČR funguje zároveň jako spojka mezi českými a evropskými aktéry zabývajícími chudobou a sociálním vyloučením tak, aby případná řešení byla dlouhodobě udržitelná v rámci celého kontinentu. Jedním z hlavních nástrojů pro sdílení zkušeností všech partnerů je Národní setkání proti chudobě a sociálnímu vyloučení, kde setkávají různí aktéři, kteří se zabývají bojem s chudobou.

„Od založení EAPN ČR před patnácti lety jsme ušli opravdu velký kus cesty. Velice nám pomáhá právě diskuse odlišných pohledů na věc nejen s našimi zahraničními kolegy, ale také s představiteli nejrůznějších institucí v ČR. Jinak se na boj s chudobou a sociálním vyloučením dívá europoslanec, ministr a jinak sociální pracovník, který je s naší cílovou skupinou v každodenním kontaktu. Na konferenci máme jedinečnou možnost vytvářet dlouhodobější strategii, která se opírá o zkušenosti nás všech,“ říká předseda EAPN ČR Schwarz.