Senior Pointy rozjely telefonní linku pro ohrožené

Senior Pointy spustily nově linku pro všechny seniory v České republice: 840-111-122. Senior Pointy (SP) volajícím 24 hodin denně 7 dní v týdnu podají informace či zprostředkují pomoc. V dalších dnech doplní jejich stavy zkušení psychologové, kteří se budou snažit rozptýlit obavy seniorů a povzbudit je. Samotná místa, kde SP obvykle fungují, jsou kvůli karanténě zavřená.

„Již před několika dny jsme na pobočkách zaznamenali vlnu paniky v souvislosti s šířící se epidemií koronaviru a informacemi o tom, kdo patří do ohrožených skupin. Nyní se snažíme udělat vše nejenom pro ty, kdo k nám pravidelně docházejí, ale pro všechny seniory. Sháníme usilovně ochranné pomůcky, aby naši pracovníci mohli pomáhat i osobně,” vysvětluje Jakub Carda, ředitel organizace Společně o.p.s., jež celkem 38 Senior Pointů v republice provozuje.

Roušky se podařilo částečně zajistit Moravskoslezskému kraji. O víkendu jich rozdal pracovníkům sociálních služeb 30 000. „Roušky jsme nakoupili na naše náklady, nyní čekáme na další zásilku 10 000 kusů od státu. Musíme zajistit bezpečnost těch, kteří jsou se seniory v úzkém kontaktu,” říká Jiří Navrátil, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast.

Právě senioři patří mezi nejohroženější skupiny, v tuzemsku jich jsou odhadem 3 miliony. Senior Pointy ročně navštíví asi 80 000 z nich.

 

Zásady: COVID 19 a starší lidé

1. Stát: ochrana starších lidí: v současné době (po zavedení celkových protiepidemických opatření) jde o prioritní úkol veřejného zdravotnictví: starší lidé a chronicky nemocní jsou nejohroženější skupinou (s nejvyšší letalitou zejména nad 80 let)

 • je třeba chránit tyto občany
 • je třeba chránit ty, kteří o ně zajistí péči

2. Obce: starším lidem (70+) poskytnout konkrétní informace, které mohou pomoci (nikoli nedostupné telefony…)

 • vyzvat je, aby setrvali v domácím prostředí a minimalizovali kontakty
 • poskytnout informace, kam volat v případě potřeby tak, aby se nejdůležitější linky nezahltily (diferencovaně: zdravotní krize, mírné obtíže, potřeba zajistit léky, další pomoc, služby, zásobování)
 • vyzvat je, aby si včas řekli o pomoc

3. Obce: vyhledat zvláště rizikové občany (80+)

 • získat kontakty
 • oslovit a uklidnit je, poskytnout jim informace, vyzvat je, aby setrvali v domácím prostředí a minimalizovali kontakty
 • zjistit jejich potřeby (zda budou potřebovat pomoc, či zda mají rodinu či jiné, kdo jim pomáhá)
 • nastavit způsob komunikace
 • doptat se na konkrétní věci (kdo se o ně stará, co potřebují, zda mají léky atd.)

4. Obce ve spolupráci s místními službami (obchody, restaurace) a organizacemi, městskou policií atd.

 • domluvit se na možnosti zásobování seniorů doma (rozvoz obědů, nákupů, léků…)
 • „okénkový“, „bezkontaktní“ prodej s minimalizací kontaktu pro ty, kteří z domácnosti zajdou pro nákup
 • zorganizovat služby i dobrovolníky pro pomoc
 • zajistit bezpečnost

5. Praktičtí lékaři a jejich týmy

 • zajistit adekvátní postup v případě podezření či onemocnění
 • podporovat v lehčích případech péči doma
 • monitorovat stav
 • zajistit včas další péči
 • chránit své zdraví a zdraví svých spolupracovníků

6. Zdravotní a sociální služby v terénu

 • zachovat či rozšířit podle potřeb ve spolupráci s obcemi
 • chránit jejich pracovníky – jejich dostatek garantuje nezahlcení systému
 • podpora, posila, dostatek ochranných pomůcek

7. Pobytové služby a dlouhodobá péče

 • zajistit maximální možné setrvání lidí v těchto zařízeních posílením zdravotní péče
 • chránit klienty/pacienty i pracovníky

8. Akutní zdravotní péče

 • věk pacienta nesmí být ani v této složité situaci důvodem k diskriminaci v poskytování zdravotní péče, včetně péče akutní a intenzivní

9. Rodiny

 • měly by si být si vědomy, že v tomto případě představuje vyšší věk významné riziko
 • podporovat své starší členy rodiny, aby pečovali o sebe a své zdraví, aby zachovávali preventivní opatření
 • nabídnout pomoc
 • rodinní pečující, kteří zajišťují péči o své blízké, potřebují také dostatek ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků i další podporu
 • starší (nad 70) a chronicky nemocné prarodiče chránit před kontaktem s dětmi, které mohou být přenašeči

10. Starší lidé – zajištění péče a služeb

 • informovat se a respektovat doporučení a hygienická opatření (včetně omezení kontaktů) – využívat linky pro seniory
 • poskytnout na sebe kontakty, možnosti spojení a informace pracovníkům obcí
 • umět si říci o pomoc, pokud ji potřebují – obrátit se na rodinu, známé, sousedy, pracovníky obcí, nezůstat sám
 • využívat služby (dovážka nákupů, jídla z restaurace), které se nabízejí, i když mohou být placené
 • neškudlit

11. Starší lidé – zachovat duševní a tělesnou pohodu

 • neriskovat, nepodceňovat situaci – ale ani nepanikařit
 • nenechat se zahltit zneklidňujícími zprávami, neviset stále na zpravodajství
 • normálně žít, pokračovat v práci a tom, co má smysl a co nás baví
 • zůstat pozitivní, zachovat optimismus, pochválit jiné (i sebe)
 • vycházet ven, do přírody, pohybovat se, cvičit

12. Věřme, že vše dobře dopadne

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK