Návrhy na cenu Makropulos 2020 lze podávat do 20. srpna 2020

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch udělí u příležitosti Mezinárodního dne seniorů Cenu Makropulos 2020. Slavnostní předání ceny je plánováno na 29. září 2020 od 18:30 hodin v Národním divadle v Praze. Součástí slavnostního předání Ceny Makropulos je i divadelní představení Sen čarovné noci v režii Davida Špinara.

Návrhy na ocenění mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešícího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice je možné podávat do 20. srpna 2020.

Cena Makropulos 2020 je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let.

V posledních desetiletích se v České republice prodlužuje střední délka života, což vede k rozsáhlým demografickým změnám. Přibývá zejména osob, které se díky zkvalitnění zdravotních služeb, dostupnosti moderních léků a léčebných postupů, dožívají vyššího věku, než bylo možné v minulosti.

Cena Makropulos 2020 je proto udělována k ohodnocení mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešícího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. Může být udělena městu, obci nebo nestátní neziskové organizaci České republiky (spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby). Cena není určena pro fyzické osoby.

Cenu Makropulos 2020 tvoří umělecký předmět (skleněný hranol s pergamenem a pečetí v etuji) symbolizující zaměření ocenění a peněžní šek v hodnotě 300 000,- Kč.

Návrhy na udělení Ceny Makropulos 2020 mohou dle nařízení vlády ČR č. 248 ze dne 22. srpna 2007 podávat fyzické a právnické osoby. Ministerstvu zdravotnictví je možné zasílat návrhy na udělení Ceny Makropulos za rok 2020 písemně do 20. srpna 2020, a to na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor zdravotní péče, Palackého nám. 4, 128 00  Praha 2. Rovněž je možné využít datovou schránku MZ: pv8aaxd.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví