Příspěvek na bydlení a přídavek na děti mohou v listopadu přijít v jiném termínu. V případě potíží se lze obrátit na úřad práce

S cílem ochránit klienty a zaměstnance Úřadu práce ČR před rizikem nákazy COVID-19 bylo v rámci mimořádných opatření schváleno zjednodušení administrativy u některých nepojistných dávek. Příjemcům příspěvku na bydlení a přídavku na děti se tak ve 4. čtvrtletí tohoto roku automaticky přizná stejná výše těchto dávek jako ve 3. čtvrtletí, aniž by museli dokládat příjmy či náklady na bydlení. V některých případech však může dojít ke změně obvyklého výplatního termínu. Lhůta výplaty v zákonném termínu bude samozřejmě dodržena.

Z důvodu této nové právní úpravy je potřeba změnit aplikační program tak, aby dávky mohly být automaticky vyplaceny svým příjemcům. Proto může v některých případech dojít u příjemců příspěvku na bydlení a přídavku na dítě ke změně obvyklého výplatního termínu. Lhůta výplaty v zákonném termínu bude samozřejmě dodržena. Příjemci těchto dávek je obdrží ve stejné výši jako v září.

V případě, že by posunutí termínu výplaty mělo negativním způsobem ovlivnit závazky příjemce vůči věřitelům (např. při úhradě nájmu) či by mělo dojít k zásadnímu dopadu na rozpočet domácností při úhradě základních potřeb jako je jídlo apod., pro řešení dané situace je nutné obrátit se neprodleně na Úřad práce ČR.

„Chci ubezpečit všechny, kterých by se změna obvyklého výplatního termínu mohla dotknout, že o pomoc ve formě dávek nepřijdou a budou jim v měsíci listopadu vyplaceny. Pokud by se kvůli tomu měl někdo dostat do potíží, ať se neváhá obrátit na Úřad práce ČR. Ten je tady od toho, aby lidem v nesnázích pomáhal“, říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

 

Tiskové oddělení MPSV

 

Zdroj: MPSV