Zapojte se do studie analyzující vztah sexuálního chování, orientace a biodemografických ukazatelů!

Podpořte prosím výzkum milostných zkušeností pořádaný katedrou psychologie FF UK a zapojte se do studie analyzující vztah sexuálního chování, orientace a biodemografických ukazatelů! Stačí vyplnit krátký anonymní on-line dotazník (cca 10 minut) zaměřený na počet příbuzných a milostné chování.

Zájemcům po vyhodnocení zašleme e-mailem souhrnné výsledky (pokud si to budou přát a uvedou e-mailovou adresu).

Studie je realizována výzkumníky Janou Dlouhou, Jakubem Fořtem, Kateřinou Hudáčovou a Benjamínem Kuncem z Katedry psychologie FF UK.

Účast ve studii je zcela anonymní a dobrovolná. Všechna data budou využita výhradně pro vědecké účely.

Za váš čas a pomoc vám předem velice děkujeme!

 

Za výzkumný tým

Jakub Fořt