Nový studentský spolek na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého chce zviditelnit ergoterapii

Na fakultě zdravotnických věd vznikl mini SPOT Olomouc, spolek studentek ergoterapie, který je součástí mezinárodní sítě podporující budoucí ergoterapeuty v jejich vzdělávání a vzájemné výměně zkušeností. Cílem spolku je ale také zvýšení povědomí o tomto oboru u veřejnosti.

„Chceme, aby lidé věděli, že ergoterapie vůbec existuje. Že to není jen ‚skoro fyzioterapie‘. Ergoterapie je unikátní spojením fyzioterapie, psychologie a sociální práce. Pomáhá lidem s funkčním deficitem, s postižením nebo po úrazu získat zpět soběstačnost, aby nemuseli být závislí na pomoci okolí. Klienty, se kterými pracuje, vnímá komplexně jako lidské bytosti a zajímá se o jejich život, přání, koníčky a hledá spolu s nimi cestu k jejich uskutečnění. Ergoterapeut pomáhá zlepšit kvalitu života, ulehčuje starajícím se, může navrhnout úpravy interiéru nebo třeba poradit s výběrem vhodných pomůcek,“ přibližuje obor Barbora Hynštová, jedna ze zakladatelek spolku.

SPOT je zkratkou anglického spojení Student Platform of Occupational Therapy. Olomoucký mini SPOT na FZV vznikl jako druhý v České republice a stejně jako ten pražský je součástí mezinárodní organizace SPOT Europe, která propojuje spolky studentů ergoterapie na evropských univerzitách. Organizuje mezinárodní odborné semináře, zprostředkovává stáže, vzdělává prostřednictvím webových stránek, také pomáhá jednotlivým mini SPOTům s jejich vlastními aktivitami, například technickou podporou či propagací. V současnosti jsou do sítě zapojeny spolky z univerzit v Nizozemí, Velké Británii nebo Řecku.

Na fakultě zdravotnických věd byl studijní program Ergoterapie otevřen v roce 2019, spolek studenty obou dosavadních ročníku spojil s evropskými „spolužáky“. „Mezi naše cíle patří sdílení zkušeností, znalostí a novinek z oboru založené na meziročníkové spolupráci, kolegialitě a dobrých vztazích. Chceme ergoterapii propagovat, rozšiřovat povědomí o ní u veřejnosti, ale i cílit na možné zájemce o studium. V neposlední řadě chceme svými aktivitami šířit dobré jméno univerzity a spoluvytvářet tak kvalitní obor,“ říká Barbora Hynštová.

„Za tu krátkou dobu, co fungujeme, jsme získaly skoro stovku sledujících na sociálních sítích. Pro spolužačky nyní vytváříme online kvízovou soutěž, která proběhne na konci dubna. Do budoucna pak plánujeme zajímavé exkurze, přednášky i akce pro veřejnost, kde si zájemci budou moci na vlastní kůži vyzkoušet handicapy, se kterými musí žít lidé s postižením a po úrazech,“ uzavírá studentka ergoterapie.

Další informace o aktivitách a cílech mini SPOTu Olomouc budou přibývat na jeho instagramovém profilu, oficiální stránky organizace SPOT Europe jsou pak zde.

Více viz Žurnál – online zpravodajství z UP

Text: Martin Višňa

Ilustrace: SPOT Olomouc