Výzkumný projekt o psychosociálních pracovních podmínkách hledá přispěvatele

Mezinárodní projekt o národních rámcích politiky v oblasti duševního zdraví na pracovišti vyzývá národní instituce, akademiky a sociální partnery, aby přispěli k tomuto tématu a vyplnili online dotazník týkající se závazných a dobrovolných opatření v zemích EU.

Vzhledem ke krizi duševního zdraví pracovníků na celém světě si projekt klade za cíl vytvořit mezinárodní index pro monitorování národních politik v oblasti duševního zdraví v zaměstnání.

Vyplnění online dotazníku trvá přibližně 20 minut. Dotazník mohou zájemci vyplnit do konce roku 2021.

Viz více informací o psychosociálních rizicích a stresu na pracovišti.

Zdroj: EU-OSHA