Tříkrálová sbírka v ulicích probíhá do 15. ledna. Přispívat lze i online nebo prostřednictvím SMS celý rok

Do nejrozsáhlejší sbírkové akce v Česku se zapojí tisíce dobrovolníků. Koledování tří králů s charitními pokladničkami v ulicích probíhá od 1. do 15. ledna. Možnost přispívat do Tříkrálové sbírky však mají lidé po celý rok. Skupinky koledníků jsou vybaveny průkazem od pořádající Charity a zapečetěnou pokladničkou s charitním logem. Požehnání koledníkům letos udělil lanškrounský děkan P. Zbigniew Czendlik.

Tříkrálová sbírka se koná celostátně od roku 2001, letos tedy již po třiadvacáté. V roce 2020 byl takto rozdělen 130 milionů, v „covidovém“ roce 2021 pak 81,5 milionů. V roce 2022 činil výnos sbírky více než 141 milionů korun. Výsledky naleznete na webu Tříkrálové sbírky.

„Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 60 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun,“ říká Gabriela Víšová, hlavní koordinátorka sbírky.

V Brně mohou lidé od 3. do 6. ledna potkat koledníky ve speciálních tříkrálových stáncích na ulici Česká a u Hlavního nádraží. Tříkrálový koncert se koná například 3. ledna v 18 hodin v kostele sv. Václava v Ostravě, kde vystoupí Kněžská Gregoriánská Schola.

V Karlových Varech (4. ledna) a v Plzni (6. ledna) jsou potvrzeny tradiční koledy Kraje + Města + Biskupství, tedy za tři krále přestrojení hejtman, primátor/ka a biskup.

Tříkrálový průvod v Praze v pátek 6. ledna začíná požehnání koledníkům v kostele sv. Tomáše od 15 hodin a poté jde průvod přes Karlův most na Staroměstské náměstí v čele s třemi králi na velbloudech. Od 17 hodin zazní na Staroměstském náměstí Česká mše vánoční (Hej mistře) od Jakuba Jana Ryby v podání Svatojakubského sboru a orchestru. Vystoupí sólisté Národního divadla Praha.

V Poličce se koná Tříkrálový průvod s koňmi a živý betlém na Palackého nám. v sobotu 7. ledna od 8.30 hodin.

Jak do sbírky přispět?

Do Tříkrálové sbírky lze přispět následujícími způsoby:

  • navštíví vás nebo potkáte naše malé tři krále a přispějete do pokladničky s logem Charity Česká republika,
  • přispět lze i do statických pokladniček v kostelích, na úřadech, v obchodech,
  • darovat lze prostřednictvím online koledy (do online kasičky lze přispívat po celý rok),
  • můžete též poslat bezhotovostní na číslo účtu 66008822/0800 u České spořitelny, VS 777.

Můžete zaslat dárcovskou SMS: DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30; DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60 případně DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90, DMS KOLEDA 190 nebo DMS TRV KOLEDA 190 a to na číslo 87 777. Více na www.darcovskasms.cz

Aktuální situaci i novinky můžete sledovat na webu Tříkrálové sbírky, na Facebooku a Instagramu.

Tříkrálový koncert v České televizi

V neděli 8. ledna od 18 hodin bude živě vysílat ČT 1 tradiční Tříkrálový koncert z Městského Divadla Brno. Koncert je poděkováním koledníkům, partnerům i všem dárcům a příznivcům. Koncertem tradičně provází Martina Kociánová a Jan Čenský. Koncert přináší živé hudební výstupy a také několik příkladů, jak peníze z Tříkrálové sbírky pomáhají. Diváci uvidí reportáže z domova pokojného stáří sv. Anny z jihočeských Sousedovic, ze stacionáře sv. Františka pro lidi s postižením v Rychnově nad Kněžnou a příklad, kde výtěžek pomohl zaplatit asistentku chlapci po mozkové obrně.

Kde peníze pomohou?

Výtěžek sbírky je rozdělen podle předem daného klíče, do regionů, kde byly peníze vykoledovány, se vrací téměř dvě třetiny (65 %) výtěžku. Ostatní peníze podpoří větší „nadregionální“ projekty, desetina výtěžku směřuje na pomoc do zahraničí a 5 % je zákonem stanovená režie sbírky.

Několik příkladů: Charita v Trutnově podpoří odbornou pomoc pro děti s traumatem, kterým pomáhá Centrum náhradní rodinné péče Maják. V Ostravě plánují rozšíření kapacity Charitního domu sv. Václava pro seniory. V Domově pokojného stáří Kamenná v Brně pořídí speciální koupací lůžko. Peníze půjdou také na konkrétní pomoc lidem prostřednictvím Charitní záchranné sítě. Charity Hranice plánuje finanční pomoc lidem v nouzi. Záměry jsou představeny na webu Tříkrálové sbírky.

Zdroj: Charita ČR