Neformální pečovatelé: Nenahraditelní, ale nedocenění

Jak se žije neformálním pečovatelům? O současné situaci a potřebách pečujících osob v Česku se hovořilo na odborné konferenci, která se konala 16. června v Praze pod záštitou senátorky Emilie Třískové. Odborníci mimo jiné představili výstupy analytické části projektu „Podpora neformálních pečovatelů“ realizovaného Fondem dalšího vzdělávání. Prezentace z konference jsou dostupné na stránkách Fondu dalšího vzdělávání.

Většímu rozvoji neformálního pečovatelství v ČR brání nedostatečné finanční ohodnocení, špatná informovanost a omezené možnosti sladit pečovatelskou roli se svým zaměstnáním. Vyplývá to z dotazníkového průzkumu, který proběhl v listopadu a prosinci 2014 na vzorku více než 800 respondentů z řad neformálních pečovatelů. Mimo značného počtu dotazovaných šlo i o jejich dostatečnou rozmanitost tak, aby výzkum postihl co největší spektrum různých modelů péče. „Je důležité, že se ve vzorku objevil mimo těch, kteří pečují o seniora, i dostatečný počet pečovatelů o dospělé v produktivním věku a o děti,“ uvedla odborná koordinátorka projektu Jindra Dienstbierová.

Průzkum, který přináší mnoho poznatků, je jedním z řady výstupů projektu, který má zjistit situaci a potřeby neformálních pečovatelů v ČR. „Pouhé zmapování situace ale nestačí,“ uvedl ředitel Fondu dalšího vzdělávání Miroslav Procházka. „Věříme, že výstupy našeho projektu poslouží jako podklady k provedení pozitivních legislativních i jiných úprav v oblasti tuzemské neformální péče,“ dodal.

Role neformálních rodinných pečovatelů je v systému dlouhodobé péče nenahraditelná. Právě oni zajišťují významnou část péče o členy své rodiny – děti se zdravotním postižením či rodiče vysokého věku. Český sociální systém však tuto péči zatím nedovede uceleně uchopit a pečovatele účelně podpořit. Většina oslovených pečovatelů (79 %) deklaruje, že s celkovým měsíčním příjmem vystačí jen s obtížemi. Téměř třetina pečovatelů musí rodinný rozpočet „dotovat“ z úspor. Největší finanční potíže pociťují rodiče pečující o nezletilé dítě se zdravotním handicapem.

K finančním těžkostem přispívá skutečnost, že často bývá těžké či téměř nemožné sloučit pečovatelskou činnost se zaměstnáním. Na trhu práce je nízká nabídka částečných nebo jinak flexibilních úvazků, které neformální pečovatelé často chtějí a potřebují.

Jiným kritickým momentem při vyhledávání podpory či pomoci je pro pečovatele nedostatek informací. Nejedná se jen o možnosti nabídky služeb a jejich dostupnosti, ale o komplexní poradenství, které by pečovatelům umožnilo se v současném systému lépe orientovat a dosáhnout tak na podporu, která jim ze zákona náleží. Co se informovanosti týká, jsou na tom nejlépe pečovatelé o handicapované dítě, kteří často potřebné informace o dostupných službách získávají výměnou zkušeností s dalšími rodiči handicapovaných dětí. Naopak nejméně informací o typech podpory mají mladší pečovatelé starající se o rodiče/prarodiče.

Výzkum potvrdil existenci systematicky neřešeného problému, jímž jsou dopady péče na samotného pečovatele – jde zejména o nedostatek času na osobní i společenský život a ztrátu soukromí. Valná většina pečovatelů pociťuje psychické vyčerpání, zhoršení finanční situace či zdravotní problémy.

O projektu:

Projekt „Podpora neformálních pečovatelů“ realizuje Fond dalšího vzdělávání. Potrvá do 30. 11. 2015 a s rozpočtem 15 612 970 Kč je financován z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Cílem je zpracovat komplexní analýzy a studie, z jejichž závěrů bude možné zpracovat návrhy na systémové úpravy v přístupu k pečujícím osobám a připravit podklady pro změny legislativy.

 

Zdroj: Fond dalšího vzdělávání