Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2017 – 2018

Akční plán (stáhnout) schválila vláda 16. ledna 2017. Plán určuje hlavní priority a aktivity v oblasti regionálního rozvoje a snaží se využívat potenciál krajů v České republice. Mezi hlavni priority kromě dopravní infrastruktury patří i zvyšování kvality a vybavenost sítě zdravotnických a sociálních zařízení, škol, i podpora kulturních památek. Hlavním cílem Akčního plánu, který dnes předložila ministryně Šlechtová na jednání vlády, je konkretizovat aktivity státu při realizací cílů české regionální politiky v období 2017 – 2018 a sestavit přehled finančních zdrojů státu, kterými bude podpora regionálního rozvoje v daném období disponovat. Mezi prioritami jsou například z evropského hlediska podpora inovační infrastruktury, dostavba klíčových úseků silniční a železniční infrastruktury a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj malých a středních podniků. Na národní úrovni se jedná například o zajištění kvality i kapacity veřejných služeb v území s ohledem na demografický vývoj, integrace znevýhodněných skupin obyvatel zapojením do pracovního procesu či podpora rozvoje a fungování místní komunity v regionech České republiky, uvedla ministryně Karla Šlechtová. Garantem sestavení a vyhodnocení Akčního plánu je Ministerstvo pro místní rozvoj. Akční plán je naplňován aktivitami aktérů na všech úrovních. Materiál shrnuje aktivity státu/jednotlivých ministerstev a krajů při realizaci dílčích cílů české regionální politiky. Potřebné informace od jednotlivých resortů byly získány prostřednictvím jejich zástupců v Pracovní skupině pro tvorbu Akčního plánu.

 

Mezi opatření Akčního plánu například patří:

  • 1.5.1 Zvýšení flexibility a zefektivnění vzdělávací soustavy s ohledem na předpokládaný demografický vývoj
  • 3.1.1. Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě škol s ohledem na demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby
  • 3.1.2. Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě zdravotnických zařízení s ohledem na demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby
  • 3.1.3. Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě sociálních služeb s ohledem na demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.