Británie: Postavení na trhu práce podle etnického původu (1993-2015)

Britské ministerstvo práce a důchodů (Department for Work and Pensions) zveřejnilo údaje o ekonomické aktivitě a nezaměstnanosti ve Velké Británii členěné podle etnického původu. Zatímco celková zaměstnanost osob ve věku 16 až 64 let byla v roce 2015 na úrovni 74 %, u etnických menšin to bylo o cca 10 p.b. méně, konkrétně 63 %.

Naopak nezaměstnanost osob ve věku 16 a více let byla u celkové populace zhruba o polovinu nižší (5,4 %) než u osob z etnických menšin (9,9 %).

Rozdíl mezi mírou zaměstnanosti celkové populace a etnických menšin se v Británii od roku 1993 postupně snižuje. Souhrnné údaje o míře (ne)zaměstnanosti etnických menšin však zakrývají velké rozdíly mezi různými etnickými skupinami (viz dále).

Například nezaměstnanost osob afrického původu v roce 2015 byla 14 %, zatímco u osob indického původu zhruba dvakrát nižší, a to 6,4 %. Rovněž rozdíly mezi muži a ženami jsou velké. Například míra ekonomické neaktivity žen pákistánského a bangladéšského původu byla 57 % ve srovnání s 20 % u mužů stejného etnického původu.

Údaje vychází z Výběrového šetření pracovních sil (Labour Force Survey – LFS). Více informací.