České důchody pobírá 87 tisíc lidí v 87 zemí světa

V prosinci 2016 ČSSZ vyplácela důchod 87 588 důchodcům do zahraničí, celkem do 87 zemí. Počet příjemců důchodu v cizině se za tři roky zvýšil o více než 10 tisíc. Nejvíce důchodů, v řádech desítek tisíc, tradičně mířilo do sousedních zemí – Slovenska, Německa a Polska. Několik tisícovek důchodů je pak vypláceno do Kanady, Švýcarska, USA, Rakouska, Austrálie, Bulharska, Řecka a Švédska. Do Francie nebo Velké Británie byl vyplácen necelé tisícovce příjemců.

Roste i počet žádostí o důchod s tzv. mezinárodním prvkem (tj. s potřebou rozhodnout o době pojištění získané v cizině). Zatímco v roce 2012 jich ČSSZ obdržela přes 15 tisíc, o tři roky později zaznamenala 16% nárůst.

Ověřit si specifika pro výplatu důchodu do konkrétního státu lze na call centru pro důchodové pojištění na telefonním čísle +420 257 062 860 nebo osobně při návštěvě ČR prostřednictvím kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení či přímo v klientském centru při pražském ústředí ČSSZ. Detailní informace o podmínkách výplaty důchodu do ciziny jsou na www.cssz.cz v sekci Evropská unie nebo Mezinárodní smlouvy.

 

Vývoj počtu příjemců českých důchodů v zahraničí k 31. 12.

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Počet

59 548

66 689

75 157

80 173

84 252

87 588

 

Prvních deset států podle počtu příjemců českého důchodu v zahraničí k 31. 12.

Pořadí

Stát

2015

1.

Slovensko

28 702

2.

Německo

18 641

3.

Polsko

14 549

4.

Kanada

3 714

5.

Švýcarsko

3 234

6.

USA

2 918

7.

Rakousko

2 799

8.

Austrálie

2 289

9.

Bulharsko

2 087

10.

Řecko

1 872

Zdroj: ČSSZ

 

Způsob výplaty důchodu do ciziny a tzv. potvrzení o žití

Obecně platí, že lidem trvale žijícím v zahraničí ČSSZ vyplácí důchody buď na účet u peněžního ústavu v cizině, nebo šekem na adresu v cizině či na účet banky v České republice. Celkově převažují výplaty na účet. Způsob si lidé volí sami a zpravidla jej sdělí při sepisování žádosti o důchod, kterou lze podat v zemi, kde žadatel aktuálně žije. Výjimkou je výplata důchodu na Slovensko, kam je možné penzi vyplácet pouze na účet u peněžního ústavu, tj. bezhotovostně.

Podmínkou pro provádění všech typů výplat důchodu do zahraničí, není-li jinak upraveno, je pravidelné předkládání tzv. „potvrzení o žití“. Musí být vlastnoručně podepsané důchodcem s úředně ověřeným podpisem. Podpis ověřuje orgán nebo úřad k tomu zmocněný podle právních předpisů státu trvalého bydliště (např. místní úřad, nositelé sociálního pojištění, notář apod.), či zastupitelský úřad. Tiskopis „potvrzení o žití“ je v různých jazycích dostupný na webu ČSSZ.

 

Tabulka: Vývoj počtu podaných žádostí o důchod s tzv. mezinárodním prvkem k 31. 12.

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Počet

15 693

13 821

15 285

16 382

16 680

17 494

 

Tabulka: Počet důchodců žijících v cizině a s nárokem na český důchod k 31. 12.

Stát

Počet důchodců

Stát

Počet důchodců

2014

2015

2014

2015

Alžírsko

2

2

Maďarsko

187

194

Andorra

2

2

Makedonie

412

400

Argentina

5

5

Malajsie

1

1

Austrálie

2 176

2 289

Mali

1

1

Belgie

134

132

Malta

6

6

Bělorusko

3

3

Maroko

2

1

Bolívie

5

5

Mexiko

10

8

Bosna a Hercegovina

123

121

Moldavsko

14

20

Brazílie

13

16

Monako

1

1

Bulharsko

2 047

2 087

Namibie

1

1

Černá Hora

40

40

Německo

18 035

18 641

Dánsko

115

120

Nizozemí

489

494

Dominikánská republika

2

2

Norsko

109

129

Egypt

2

2

Nový Zéland

23

24

Estonsko

2

2

Pákistán

1

1

Etiopie

1

1

Panama

1

0

Fidži

0

1

Paraguay

3

4

Filipíny

7

7

Peru

1

1

Finsko

22

22

Polsko

14 068

14 549

Francie

702

713

Portoriko

2

2

Chile

8

8

Portugalsko

11

13

Chorvatsko

285

281

Rakousko

2 670

2 799

Indonésie

10

10

Rumunsko

28

38

Irák

1

2

Rusko

9

10

Írán

2

2

Řecko

1 879

1 872

Irsko

31

40

Seychely

1

1

Island

2

3

Singapur

0

1

Itálie

284

291

Slovenská republika

27 053

28 702

Izrael

118

112

Slovinsko

148

145

Japonsko

17

20

Spojené arabské emiráty

2

2

Jihoafrická republika

55

52

Srbsko

311

316

Kamerun

2

2

Sýrie

1

1

Kanada

3 643

3 714

Španělsko

172

183

Kolumbie

1

2

Švédsko

1 369

1 375

Kosovo

2

2

Švýcarsko

3 243

3 234

Kostarika

5

6

Thajsko

8

10

Kuba

4

4

Tunisko

2

2

Kuvajt

3

3

Ukrajina

507

572

Kypr

24

27

Uruguay

2

2

Libanon

0

1

USA

2 814

2 918

Lichtenštejnsko

6

6

Velká Británie

693

699

Litva

8

8

Venezuela

5

4

Lotyšsko

5

5

Vietnam

10

10

Lucembursko

27

27

 

 

 

Madagaskar

1

1

Celkem

84 252

87 588

 

Zdroj: ČSSZ

 (foto: pixabay.com)