ČSÚ: Sestry v platové sféře vydělávají o 8 tisíc více než jejich kolegyně pobírající mzdu

Sestry a porodní asistentky, které pracují v organizacích za plat, jsou na tom lépe než jejich kolegyně pobírající mzdu. Medián jejich platů byl již v roce 2012 o 7 tis. Kč vyšší než medián v mzdové sféře. Tento rozdíl dosáhl v roce 2015 dokonce 8 tis. Kč

Zdroj: ČSÚ