ČSÚ: Vývoj obyvatelstva České republiky – 2015

Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 2015 zvýšil o 15,6 tisíce. Zdrojem přírůstku bylo kladné saldo zahraničního stěhování (16,0 tisíce). Přirozenou měnou obyvatel ČR ubylo, neboť počet zemřelých převýšil počet živě narozených o 0,4 tisíce. Naděje dožití při narození mužů v roce 2015 stagnovala, u žen se mírně snížila.  Průměrný věk obyvatel se meziročně zvýšil o 0,2 roku na 41,9 let. Počet osob ve věku 65 a více let se zvýšil o 52 tisíc na 1,93 milionu. Na konci roku 2015 tak tvořili 18,3 % obyvatelstva (17,8 % v roce 2014). Více informací.