ČSÚ: Zaostřeno na ženy a muže – 2015

Aktualizované statistické informace v časové řadě zahrnující tato témata: 1. Obyvatelstvo a rodiny a domácnosti, 2. Zdraví, 3. Vzdělání, 4. Práce a mzdy, 5. Sociální zabezpečení, 6. Soudnictví, kriminalita, 7. Veřejný život a rozhodování, 8. Věda a technologie, 9. Informační technologie, Grafická část. Zobrazit publikaci online.