Desítky tisíc seniorů v Británii čelí riziku finančního zneužívání

Organizace Age UK proto vyzývá k větší spolupráci mezi zdravotními a sociálními službami a finančním sektorem s cílem včasné identifikace a oznámení případů finančního zneužívání. Podle nejnovějších údajů zažilo ze strany známé osoby po dosažení věku 65 let nějakou formu finančního zneužívání nejméně 130 tisíc lidí v Británii. Ohroženi jsou zejména lidé se sníženou kognitivní schopností, například s demencí, a lidé se sníženou soběstačností. Ženy přitom mají dvakrát vyšší riziko, že se stanou obětí finančního zneužití než muži, zejména pak ženy ve věku 80 až 89, žijící v jednočlenných domácnostech, bez partnera nebo ovdovělé, uvádí Age UK.

 

Finanční zneužívání na starší lidi závažný dopad

Age UK upozorňuje, že finanční zneužívání má na starší lidi vážný finanční i emocionální dopad, a i ztrátamalé částky může mít pro ně katastrofální následky, zejména pak pro osoby s nízkými příjmy. Finanční zneužití má na oběť také negativní zdravotní dopady, vede ke zhoršení jejich duševního zdraví a celkové odolnosti.

Bankovní sektor si problém finančního zneužívání stále více uvědomuje a zahrnuje o do tzv. Citizens Advice (Rady občanům”) a zpráv Britské bankovná asociace BBA (The British Bankers Association) finančnímzneužívání partnerských vztazích. Organizace Age UK však požaduje, aby se obdobná pozornost zaměřila specificky i na seniory.

I když se mnoho lidí domnívá, že největší nebezpečí představují nepoctiví obchodníci a nekalé praktiky, statistiky ukazují, že pachateli jsou často rodinní příslušníci – ve skutečnosti polovina případů této trestné činnosti je páchána dospělými dětmi obětí, pokud nepočítáme podvody.
Zneužívání a podvody ze strany lidí, kteří k oběti nemají žádný vztah, však rovněž představují rostoucí problém.
 
Vzdělávání a dovednosti pracovníků služeb je nutné zlepšit

Kolem 300 tisíc seniorů v Británii je při finančních transakcích závislých na pomoci druhé osoby. Podle Age UK je proto nutné zlepšit vzdělávání a kvalifikaci pracovníků, tak aby mohli projevy finančního zneužívání včas identifikovat a starším klientům poskytnout adekvátní pomoc.

Age UK navrhuje, aby všichni, kdo přicházejí do styku se staršími lidmi  nejen pracovníci finančních služeb, ale i zdravotních, sociálních nebo právních a policejních služeb  získali vzdělání, dovednosti, metodickou podporu a vedení nezbytné pro odhalování a řešení podezření na finanční zneužívání.

 
 
 
Zdroj: Age UK
 
 
(foto: freeimages.com)