Eurostat: V roce 2015 požádalo o azyl v EU dvakrát více osob než v roce 2014

V roce 2015 požádalo o mezinárodní ochranu v členských státech Evropské unie (1 255 600 prvožadatelů, což je více než dvojnásobný počet oproti předchozímu roku 2014. Největší podíl mezi prvožadateli tvořili Syřané (29 %), Afgánci (14 %) a Iráčané (10 %). Počet Syřanů žádajících o azyl se oproti předchozímu roku zdvojnásobil na
362 800, počet Afghánců vzrostl téměř čtyřnásobně na 178 200 a Iráčanů sedminásobně na 121 500. Dohromady tvořili více než polovinu všech žadatelů o azyl. Nejvíce, tj. více než třetina (35 %) všech prvožadatelů, byla registrována v Německu (441 800 osob), na druhém místě bylo Maďarsko (174 400, 14 % všech žadatelů v EU). Přečíst tiskovou zprávu.