Indie by se do roku 2025 měla stát nejlidnatější zemí planety

Ačkoliv ženy v Indii mají v současnosti asi o polovinu méně dětí, než měly v roce 1950, Indie by se pravděpodobně i tak měla stát do roku 2025 nejlidnatější zemí planety. Ukazatel úhrnné plodnosti (tj. průměrný počet živě narozených dětí na jednu ženu za předpokladu neměnných měr plodnosti daného roku) klesl z více než pěti dětí na jednu ženu na 2,34 v roce 2013, což se blíží k hranici prosté reprodukce. Změny v úrovni plodnosti jsou však výrazně regionálně diferenciované. Největší pokles v intenzitě plodnosti byl zaznamenán v nejlidnatějších jižních státech Indie. Viz více infografika.

 

Zdroj: PRB