Kartogram: Naděje dožití mužů a žen v okresech a SO ORP 2011 až 2015 a 2014 až 2018

ČSÚ zveřejnil úmrtnostní tabulky kartogramy naděje dožití v okresech a správních obvodech ORP v letech 2011 – 2015. Více údajů naleznete na novém informačním a datovém portálu Mapa péče.

 

Naděje dožití mužů při narození v okresech v období 2014-2018

 

Naděje dožití žen při narození v okresech v období 2014-2018

 

Naděje dožití mužů při narození v SO ORP v období 2014-2018

 

Naděje dožití žen při narození v SO ORP v období 2014-2018

 

Naděje dožití mužů při narození v okresech v období 2011-2015

 

Naděje dožití žen při narození v okresech v období 2011-2015

 

Naděje dožití mužů při narození v SO ORP v období 2011-2015

 

Naděje dožití žen při narození v SO ORP v období 2011-2015

Naděje dožití v okresech a ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností (SO ORP) a Praze 2014–2018
Naděje dožití ve vybraných věcích podle pohlaví v okresech (LAU 1), 2014–2018 Excel/PDF
Naděje dožití ve vybraných věcích podle pohlaví ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností (SO ORP) a Praze, 2014–2018 Excel/PDF
Naděje dožití ve vybraných věcích podle pohlaví v okresech (LAU 1), 2014–2018 Excel/PDF
Naděje dožití ve vybraných věcích podle pohlaví ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností (SO ORP) a Praze, 2014–2018 Excel/PDF
Naděje dožití v okresech a ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností (SO ORP) a Praze 2011–2015
Naděje dožití v okresech (LAU 1) v období 2011-2015 Excel/PDF
Naděje dožití ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností (SO ORP) a Praze v období 2011-2015 Excel/PDF

Více viz Úmrtnostní tabulky za okresy a naděje dožití ve správních obvodech ORP 2011 – 2015
Více viz Úmrtnostní tabulky za okresy a naděje dožití ve správních obvodech ORP 2014 – 2018

 

Zdroj: ČSÚ