Management stárnoucí pracovní síly v Evropě

Evropská pracovní síla stárne a efektivní age management je klíčovým faktorem pro zajištění bezpečných a zdravých podmínek během celého pracovního života. V rámci probíhající kampaně Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku byla nyní ve 25 jazycích zveřejněna infografika. (Zdroj: osha.europa.eu