Pohoda je nejdůležitějším důvodem pro setrvání důchodců v práci

Pokud starobní důchodci pokračují ve výdělečné činnosti a zaměstnání, je to obvykle proto, že je jejich práce baví (26%) nebo z důvodu zvýšení jejich příjmu (19%). Dalším důvodem pro výdělečnou činnost seniorů je pocit potřebnosti (15%) a kontakt s ostatními (13%). Ukazují to výsledky nové studie o životních situacích a plánech starších lidí, kterou vydal Federální institut pro výzkum populace (BiB) ve Wiesbadenu.… Celý článek

Čtěte více

Rehabilitace a návrat do zaměstnání: nová zpráva ukazuje úspěšné strategie managementu stárnutí

Zdravotní problémy jsou nejčastějším důvodem k odchodu ze zaměstnání před dosažením odchodového věku a výzkum ukazuje, že dlouhodobá pracovní neschopnost podstatně zvyšuje riziko odchodu z trhu práce. To je důvod, proč opatření a politika prevence disability, rehabilitace a návratu do zaměstnání tvoří důležitou součást kampaně agentury EU-OSHA Zdravé pracoviště pro všechny věkové skupiny.… Celý článek

Čtěte více

Politika přípravy na stárnutí v České republice

Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je národním koordinátorem politiky přípravy na stárnutí, a to jak na rezortní, tak mezirezortní úrovni, vydalo publikaci Politika přípravy na stárnutí v České republice, která přináší řadu zajímavých informací. Publikace vznikla v rámci projektu Podpora sociálního začleňování na místní a regionální úrovni a byla vytištěna v nákladu 1 000 kusů.… Celý článek

Čtěte více