OECD: Podpora starších pracovníků je klíčová pro ekonomické výzvy USA  

Ve Spojených státech je míra zaměstnanosti ve vyšším věku poměrně vysoká, konkrétně na 62 % u osob ve věku 55-64 let ve srovnání s průměrem 59 % v zemích OECD v roce 2016. Mezi skupinami obyvatelstva však existují velké rozdíly. Předčasný odchod do důchodu zůstává velmi častým jevem, zejména u pracovníků ze zranitelného sociálně-ekonomického prostředí.…

Čtěte více

Česká republika má čtvrtou nejvyšší zaměstnanost v Evropské unii

call centrum (Zdroj: freeimages.com)Česká republika je na čtvrté příčce s nejvyšší mírou zaměstnanosti ve věku 20-64 let. Podle strategie Evropa 2020 je cílem dosáhnout míry zaměstnanosti 20-64letých v zemích EU28 v průměru 75 %. Ve 3. čtvrtletí 2017 cílovou hranici 75 % dosáhlo již celkem deset sledovaných států Evropy – Švédsko, Německo, Estonsko, Česká republika, Spojené království, Nizozemsko, Dánsko, Litva, Rakousko a přibylo i Lotyšsko.…

Čtěte více

Na částečný úvazek v ČR pracuje pětina žen, v EU téměř třetina

businessPrakticky ve všech zemích EU kromě  Rumunska častěji na částečný úvazek pracují ženy než muži. Podle Eurostatu na částečný úvazek v roce 2016 pracoval každý patnáctý muž (7 %) a téměř každá třetí žena (30 %) ve věku 25-49 let. V České republice to byla každá pátá žena s alespoň jedním dítětem mladším šesti let.…

Čtěte více

Jaké povinnosti mají OSVČ?

lidéZákonné povinnosti osob samostatně výdělečně činných vznikají po zahájení jejich činnosti. Musí se především zaregistrovat na okresní správě sociálního zabezpečení, na zdravotní pojišťovně a na finančním úřadě. Uvádíme nejdůležitější povinnosti, které samostatně výdělečně činné osoby mají vůči okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně a které jsou určeny těmito právními předpisy: Zákon č.

Čtěte více

Pracovní zkušenost během studia získalo 80 % mladých Čechů

práce u pcPracovní zkušenost během studia má mnoho mladých. Praxe jim pomáhá najít odpovídající pracovní uplatnění. Přesto velká část z nich uvádí, že v zaměstnání není dostatečně využívána jejich kvalifikace. Svou kvalifikaci nevyužívá v zaměstnání více než třetina mladých lidí v Česku. „Pracovní zkušenost během studia získalo 80 % mladých Čechů.…

Čtěte více